Số/ký hiệu 2261/QĐ-TTg
Ngày ban hành 15/12/2014
Người ký Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải
Trích yếu Quyết định Phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển Hợp tác xã giai đoạn 2015-2020
Cơ quan ban hành Thủ tướng chính phủ
Phân loại Quyết định
Tệp đính kèm Quyết định Phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển Hợp tác xã giai đoạn 2015-2020

Văn bản mới