Số/ký hiệu Số 1318/QĐ-TTg
Ngày ban hành 22/07/2021
Người ký KT Thủ tướng Phó Thủ tướng Lê Minh Khái
Trích yếu Quyết định Phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại Quyết định
Tệp đính kèm Quyết định Phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025