Số/ký hiệu 230-CV/ĐUK
Ngày ban hành 30/04/2021
Người ký Huỳnh Tấn Việt
Trích yếu Tài liệu gửi kèm Công văn số 230-CV/ĐUK về việc quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
Cơ quan ban hành Đảng uỷ Khối
Phân loại Công văn
Tệp đính kèm Tài liệu gửi kèm Công văn số 230-CV/ĐUK về việc quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Văn bản mới