Số/ký hiệu 887/QĐ-TTg
Ngày ban hành 07/06/2021
Người ký Phạm Minh Chính
Trích yếu Thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
Cơ quan ban hành Thủ tướng chính phủ
Phân loại Quyết định
Tệp đính kèm Thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể