Số/ký hiệu 841/LMHTXVN-VP
Ngày ban hành 03/11/2020
Người ký Nguyễn Ngọc Bảo
Trích yếu Thời gian tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Liên minh HTX Việt Nam lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Cơ quan ban hành Liên minh HTX Việt Nam
Phân loại Công văn
Tệp đính kèm Thời gian tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Liên minh HTX Việt Nam lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020 - 2025