Số/ký hiệu 115/TB-LMHTXVN
Ngày ban hành 13/02/2018
Người ký Phạm Ngọc Toại
Trích yếu Thông báo kết luận của Thường trực Liên minh HTX Việt Nam: V/v triểu khai chương trình làm việc với Thủ tướng Chính phủ và một số Lãnh đạo bộ, ngành, địa phương về tình hình phát triển kinh tế hợp tác, HTX và hoạt động của hệ thống LMHTXVN
Cơ quan ban hành Liên minh HTX Việt Nam
Phân loại Đang cập nhật
Tệp đính kèm Thông báo kết luận của Thường trực Liên minh HTX Việt Nam: V/v triểu khai chương trình làm việc với Thủ tướng Chính phủ và một số Lãnh đạo bộ, ngành, địa phương về tình hình phát triển kinh tế hợp tác, HTX và hoạt động của hệ thống LMHTXVN

Văn bản mới