Số/ký hiệu 1915/VPCP-NN
Ngày ban hành 29/03/2022
Người ký Nguyễn Cao Lục
Trích yếu Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của LMHTXVN trong năm 2022
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại Thông tư
Tệp đính kèm Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của LMHTXVN trong năm 2022

Văn bản mới