Số/ký hiệu 512/LMHTXVN-KTr
Ngày ban hành 05/08/2021
Người ký Nguyễn Ngọc Bảo
Trích yếu Thực hiện Quyết định số 1328/QĐ-TTg ngày 23/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam
Cơ quan ban hành Liên minh HTX Việt Nam
Phân loại Công văn
Tệp đính kèm Thực hiện Quyết định số 1328/QĐ-TTg ngày 23/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

Văn bản mới