Số/ký hiệu 12/KH-UBKTr
Ngày ban hành 02/03/2022
Người ký Lê Văn Nghị
Trích yếu Tổ chức triển khai khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của HTX đối với cấp ủy, chính quyền địa phương năm 2021
Cơ quan ban hành Liên minh HTX Việt Nam
Phân loại Kế hoạch
Tệp đính kèm Tổ chức triển khai khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của HTX đối với cấp ủy, chính quyền địa phương năm 2021

Văn bản mới