Số/ký hiệu 739/KH-LMHTXVN
Ngày ban hành 02/10/2020
Người ký Nguyễn Mạnh Cường
Trích yếu Tổ chức "Triển lãm thành tựu phát triển kinh tế tập thể, HTX và hoạt động của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam, giai đoạn 2016-2020"
Cơ quan ban hành Liên minh HTX Việt Nam
Phân loại Kế hoạch
Tệp đính kèm Tổ chức "Triển lãm thành tựu phát triển kinh tế tập thể, HTX và hoạt động của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam, giai đoạn 2016-2020"

Văn bản mới