Số/ký hiệu 510/KH-LMHTXVN
Ngày ban hành 05/08/2021
Người ký Phó Chủ tịch Nguyễn Mạnh Cường
Trích yếu Triển khai thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trong tình hình mới
Cơ quan ban hành Liên minh HTX Việt Nam
Phân loại Kế hoạch
Tệp đính kèm Triển khai thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trong tình hình mới