Số/ký hiệu 10-HD/BTGTW
Ngày ban hành 21/06/2021
Người ký Phan Xuân Thủy
Trích yếu Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (8/8/1921-08/8/2021)
Cơ quan ban hành Ban tuyên giáo
Phân loại Công văn
Tệp đính kèm Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (8/8/1921-08/8/2021)

Văn bản mới