Số/ký hiệu 12-KL/TW
Ngày ban hành 12/08/2021
Người ký Thường trực Ban Bí Thư Võ Văn Thưởng
Trích yếu Về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Cơ quan ban hành BCH TW Đảng
Phân loại Kết luận
Tệp đính kèm Về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới

Văn bản mới