Số/ký hiệu 644/LMHTXVN-QHTPTHTX
Ngày ban hành 08/09/2022
Người ký
Trích yếu Về hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã địa phương, Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã Việt Nam
Cơ quan ban hành Liên minh HTX Việt Nam
Phân loại Báo cáo
Tệp đính kèm Về hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã địa phương, Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã Việt Nam