Hội thảo Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao vùng đồng bào dân tộc thiểu số & miền núi trong lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững:

4 phiên chuyên đề chính thức với nhiều nội dung quan trọng

Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội chủ trì Hội thảo về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao vùng dân tộc thiểu số miền núi

Hội thảo cấp quốc gia về Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao vùng đồng bào dân tộc thiểu số & miền núi trong lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững, được diễn ra tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La và 2 ngày 12 -13/9/2020.

 Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc Đỗ Văn Chiến phát biểu kết thúc chuyên đề thứ nhất

Chiều ngày 12/9, đại biểu đi khảo sát thực địa về mô hình khoa học công nghệ và nông nghiệp tại tỉnh Sơn La. Ngày 13/9, hội thảo diễn ra với 4 phiên chính thức
Trong chuyên đề thứ nhất, tổng quan về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc Đỗ Văn Chiến cho biết mục tiêu chung là khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương trong vùng, đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo nhanh và bền vững, thu hẹp dần khoảng cách, mức sống, thu nhập so với bình quân chung của cả nước. Giảm dần số xã, thôn đặc biệt khó khăn; quy hoạch và sắp xếp ổn định dân cư; xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ…
Trong nội dung này, đồng chí Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh nội dung mới, đột phá quan trọng về xem xét phê duyệt Đề án tổng thể và Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc tiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030 với tổng nguồn vốn 137.664 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Quốc hội giao Chính phủ thực hiện 5 nhiệm vụ, so với trước đây là rất mới, có tính đột phá, đó là: bảo đảm địa bàn khó khăn được ưu tiên ở mức đầu tư cao nhất; xác định thứ tự ưu tiên rõ ràng, thực tế; phân cấp, phân quyền cho địa phương, xây dựng và áp dụng cơ chế đặc thù, đảm bảo công khai, minh bạch; hàng năm báo cáo kết quả thực hiện…

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT- đồng chí Nguyễn Xuân Cường phát biểu kết thúc chuyên đề thứ hai

Chuyên đề thứ hai với nội dung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao vùng dân tộc thiểu số và miền núi, đại biểu quốc hội, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam - Nguyễn Thị Lan đã nêu lên thực trạng, kết quả và định hướng về việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao vùng dân tộc thiểu số và miền núi.
Theo Giám đốc viện Nông nghiệp Việt Nam - Nguyễn Thị Lan việc đào tạo nên xuất phát từ chính nhu cầu của người dân tộc thiểu số - miền núi; gắn với nhu cầu, định hướng phát triển thị trường; đào tạo những người có khả năng dẫn dắt, định hướng sự phát triển của cộng đồng; đào tạo để tạo ra chuỗi giá trị sản phẩm mang tính đặc trưng văn hóa mỗi vùng; tạo nguồn nhân lực có khả năng ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật vào tổ chức sản xuất; chuẩn hóa các chương trình đào tạo cho nhiều nhóm đối tượng dân tộc thiểu số.
Buổi chiều, Hội thảo làm việc chuyên đề thứ 3 với nội dung: HTX với việc xây dựng nông thôn mới vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Thay mặt Thường trực Liên minh HTX Việt Nam, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Thịnh trình bày nội dung này.  Tính đến nay, vùng DTTS&MN có 11.558 HTX, chiếm 42,4% tổng số HTX của cả nước, 35 liên hiệp HTX, 61.471 THT; số HTX hoạt động hiệu quả đạt 53%. Hầu hết HTX trong vùng đã chuyển đổi, tổ chức lại hoạt động theo Luật HTX năm 2012; các HTX thành lập từ năm 2013 đến nay đều mở rộng và nâng cao chất lượng dịch vụ, chuyển biến tích cực về qui mô, năng lực quản tri; có 601 HTX sản xuất gắn với chuỗi giá trị (chiếm 30% số HTX sản xuất gắn với chuỗi giá trị của cả nước), thu hút 3,7 triệu thành viên, tạo 1,1 triệu việc làm, giảm nghèo, ổn định chính trị - xã hội.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam phát biểu kết thúc chuyên đề thứ 3
Trong thời gian qua, KTTT - HTX có những đóng góp trong xây dựng NTM vùng DTTS&MN như tạo việc làm, tăng thu nhập cho thành viên và người lao động; thay đổi nhận thức và tập quán sản xuất; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao tay nghề cho thành viên và người lao động; tập trung ruộng đất, áp dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất, tăng năng xuất lao động, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, có hiệu quả kinh tế cao; liên kết giữa các HTX, giữa HTX với các doanh nghiệp để sản xuất gắn với chuỗi giá trị; góp phần phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn, giữ gìn bản sắc dân tộc vùng DTTS&MN; Góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Liên minh HTX Việt Nam đưa đề xuất phương hướng và đưa ra những mục tiêu cụ thể, giải pháp phát triển KTTT, hợp tác xã góp phần phát triển kinh tế - xã hội  và xây dựng nông thôn mới vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030...

Thứ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và xã hội Lê Văn Thanh trình bày nội dung trong chuyên đề thứ 4

Chuyên đề thứ tư của Hội thảo có nội dung giảm nghèo bền vững vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Thứ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và xã hội Lê Văn Thanh đã trình bày kết quả thực hiện Nghị quyết số 76/2014/QH13 về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020 và một số khuyến nghị đối với việc triển khai công tác giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Chuyên đề này cũng tổng kết một số kết quả giám sát chuyên đề về việc thực hiện Nghị quyết số 76/2014/QH13 về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020 và đưa ra bài học kinh nghiệm từ việc triển khai một số mô hình thành công phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với vùng DTTS và MN, vai trò của hợp tác xã trong xây dựng NTM vùng đồng bào dân tộc thiểu số; chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển mô hình liên kết chuỗi từ sản xuất tới tiêu thụ sản phẩm gắn với vai trò của hợp tác xã; phát triển kinh tế vùng lòng hồ thủy điện Sơn La; đào tạo khởi nghiệp cho thanh niên dân tộc thiểu số phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào các DTTS và MN…

hoi_thao_son_la

Quang cảnh hội thảo

Phát biểu kết luận tại Hội thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cho rằng hội thảo là rất cần thiết, chủ đề chọn đúng; nội dung, cách thức tổ chức linh hoạt, hiệu quả.

Để tiếp tục phát huy các thành quả đã đạt được và thực hiện thành công các mục tiêu đề ra, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong nhận được hỗ trợ kỹ thuật của các tổ chức quốc tế đối với các địa phương, các cơ sở đào tạo để bồi dưỡng, trao đổi kinh nghiệm xây dựng hợp tác xã, trong xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao vùng đồng bào DTTS và MN, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị, Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ, ngành, địa phương liên quan đẩy mạnh hợp tác quốc tế, thu hút nguồn lực từ nước ngoài để phục vụ phát triển bền vững vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021 – 2030

Đối với Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần bố trí đủ nguồn lực trong kế hoạch trung hạn 2021-2025 và những năm tiếp theo để triển khai thực hiện các chính sách dân tộc đồng bộ, hiệu quả;

Đối với Bộ NN&PTNT, Bộ GD&ĐT, Bộ LĐTB-XH, Liên minh hợp tác xã Việt Nam và các bộ, ngành hữu quan khác: đề nghị thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ do Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ giao theo chức năng nhiệm vụ và theo Nghị quyết số 12 ngày 15/2/2020 của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết số 88 của Quốc hội;

Đối với các địa phương, các tỉnh miền núi được thụ hưởng chính sách đặc biệt của Đảng, Nhà nước, trong đó có tỉnh Sơn La: quyết tâm chỉ đạo xây dựng cơ sở dữ liệu, xác định nhu cầu đào tạo, xác định phương thức đào tạo, gắn đào tạo với sử dụng nhân lực;

Đối với Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội: tăng cường công tác giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết 88 của Quốc hội và Chương trình Mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi…

 Một số hình ảnh tại hội thảo: 

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch& Đầu tư- đồng chí Nguyễn Chí Dũng trình bày nội dung trong chuyên đề thứ nhất tại Hội thảo

Đồng chí Nguyễn Hữu Đông- Bí thư Tỉnh ủy Sơn La phát biểu tại Hội thảo

Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam- đồng chí Nguyễn Văn Thịnh trình bày nội dung trong chuyên đề thứ ba

Trưởng đại diện Tổ chức quốc tế Pháp ngữ khu vực châu Á – Thái Bình Dương Chékou Oussouman phát biểu tham luận tại Hội thảo
Trung tâm Thông tin- Tuyên truyền
 
 
 


Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

Giấy phép số: 239/GP-TTDT ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Cục Phát thanh truyền hình và TTĐT thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ghi rõ nguồn: "vca.org.vn" khi phát hành thông tin từ trang này.

Copyright 2013 vca.org.vn - Technology Supported by ECPVietnam