Chào mừng Đại hội Liên minh HTX TP Hồ Chí Minh, lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020- 2025:

Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo tham dự Đại hội Liên minh HTX TP Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 2/10, Đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Phó Trưởng Ban chỉ đạo đổi mới phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tham dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội Liên minh HTX TP Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Phó Trưởng Ban chỉ đạo đổi mới phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phát biểu tại Đại hội

Tham dự đại hội có đồng chí Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể, cùng các đại biểu đại diện cho toàn thể các HTX trên địa bàn thành phố.

Theo báo cáo đại hội, tổng số HTX thành lập mới của giai đoạn 2015-2020 là 291 HTX (đạt 166,2% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội V đề ra – 175 HTX) tập trung chủ yếu  vào các mô hình HTX nông nghiệp, HTX quản lý chợ, HTX, HTX vệ sinh môi trường, HTX giao thông vận tải.

Thành phố Hồ Chí Minh, hiện có 07 Liên hiệp HTX, 680 HTX, 19 Quỹ tín dụng nhân đang hoạt động. Tổng số lao động trong khu vực KTTT ước đạt: 37.500 người (tăng 8,13 % so với năm 2015 – 34.680 người). Tỷ lệ cán bộ quản lý HTX đã qua đào tạo có trình độ đại học đạt: 51,42% .

5 năm qua, việc thực hiện các chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển HTX đã có nhiều tiến bộ, tác động tích cực đến việc củng cố, phát triển HTX. Giai đoạn 2015-2020, Liên minh HTX thành phố đã tổ chức 191 lớp với 14.046 lượt tham dự. Phối hợp với các trường học trên địa bàn thành phố để tổ chức các lớp đào tạo dài hạn cho cán bộ HTX chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán, quản lý doanh nghiệp vận tải, hệ vừa làm vừa học.

Kinh tế tập thể thành phố tăng ổn định cả về số lượng và chất lượng; tổ chức Liên minh ngày càng tạo được vị thế, niềm tin, sự gắn bó với các HTX, các thành viên.

Bên cạnh đó, những con số ấn tượng về lượt thành viên trợ vốn với 302.624 lượt thành viên và doanh số trợ vốn là 8.023 tỷ đồng một lần nữa khẳng định được vị trí và vai trò không thể thiếu của Quỹ trợ vốn xã viên HTX (CCM) trong việc giải quyết những khó khăn về vốn cho các hợp tác xã và đông đảo thành viên, người lao động.

Quang cảnh đại hội

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Liên minh HTX thành phố phấn đấu phát triển150 HTX, 03 liên hiệp HTX, tốc độ tăng trưởng khu vực kinh tế hợp tác xã đạt 7%/năm, tỷ trọng đóng góp vào GRDP thành phố 0,6%; thu hút thêm 4.000 lao động làm việc trong khu vực kinh tế HTX; tỷ lệ cán bộ quản lý hợp tác xã đã qua đào tạo có trình độ đại học, cao đẳng đạt trên 55%; còn lại đạt trình độ trung, sơ cấp; xây dựng và phát triển mô hình hợp tác xã kiểu mới trong lĩnh vực nông nghiệp, thương mại và dịch vụ (hợp tác xã quản lý chợ).

Phấn đấu đến năm 2025, có trên 70% HTX, Liên hiệp HTX sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả khá, giỏi. Đưa HTX hoạt động kém hiệu quả xuống mức 10%; Vận động phát triển đạt 80% HTX, Liên hiệp HTX hoạt động trên địa bàn thành phố là thành viên chính thức của Liên minh HTX TPHCM. Mở rộng các đối tượng, thành phần kinh tế khác tham gia làm thành viên liên kết.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo ghi nhận những kết quả khu vực KTTT, HTX TP Hồ Chí Minh đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng chí đề nghị, trong những năm tới, phát huy tiềm năng, lợi thế phát triển kinh tế tập thể, HTX của địa phương, phấn đấu đạt được các mục tiêu đề ra; KTTT, HTX cần phải khắc phục hạn chế yếu kém, tiếp tục phát triển, trở thành “ngọn cờ đầu” của cả nước.

Đồng chí Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam đề nghị Liên minh HTX TP Hồ Chí Minh củng cố và đổi mới tổ chức bộ máy và phương thức hoạt động theo hướng tinh gọn và hiệu quả; ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại; đẩy mạnh công tác tuyên truyền phát triển KTTT, HTX; nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn, hỗ trợ, cung ứng dịch vụ công trong công việc hỗ trợ, phát triển HTX...

Bên cạnh đó, Đại hội dành thời gian, phát huy trí tuệ đại biểu, thảo luận, đóng góp ý kiến thiết thực cho dự thảo Văn kiện Đại hội Liên minh HTX Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 và Điều lệ Liên minh HTX Việt Nam (sửa đổi).

Sau 2 ngày làm việc tích cực, Đại hội đã bầu 35 đồng chí làm ủy viên Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Trần Ngọc Hưng, được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Liên minh HTX TP Hồ Chí Minh khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trung tâm Thông tin- Tuyên truyền


Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

Giấy phép số: 239/GP-TTDT ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Cục Phát thanh truyền hình và TTĐT thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ghi rõ nguồn: "vca.org.vn" khi phát hành thông tin từ trang này.

Copyright 2013 vca.org.vn - Technology Supported by ECPVietnam