Số/ký hiệu Nghị quyết số 09/NQ-CP của Chính phủ
Ngày ban hành 02/02/2023
Người ký Phó Thủ Tướng Lê Minh Khái
Trích yếu Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022, Hội nghị lần thứ năm, Ban chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại Thông tư
Tệp đính kèm Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022, Hội nghị lần thứ năm, Ban chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới

Văn bản mới