Số/ký hiệu
Ngày ban hành 27/09/2022
Người ký
Trích yếu Dự thảo 6 Luật các tổ chức kinh tế hợp tác
Cơ quan ban hành Quốc hội
Phân loại Văn bản xin ý kiến
Tệp đính kèm Dự thảo 6 Luật các tổ chức kinh tế hợp tác

Văn bản mới