Số/ký hiệu Quyển 2
Ngày ban hành 19/09/2022
Người ký
Trích yếu Tài liệu tập huấn Hướng dẫn phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em
Cơ quan ban hành Liên minh HTX Việt Nam
Phân loại Tài liệu
Tệp đính kèm Tài liệu tập huấn Hướng dẫn phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em