Số/ký hiệu Số 905/LMHTXVN-KTĐT
Ngày ban hành 13/12/2021
Người ký TM Ban Chấp hành Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo
Trích yếu Thành lập và hoạt động "Trung tâm giới thiệu sản phẩm, hỗ trợ xúc tiến thương mại, đầu tư, chuyển đổi số và dịch vụ khác cho các hợp tác xã" trực thuộc Liên minh Hợp tác xã cấp tỉnh
Cơ quan ban hành Liên minh HTX Việt Nam
Phân loại Thông báo
Tệp đính kèm Thành lập và hoạt động "Trung tâm giới thiệu sản phẩm, hỗ trợ xúc tiến thương mại, đầu tư, chuyển đổi số và dịch vụ khác cho các hợp tác xã" trực thuộc Liên minh Hợp tác xã cấp tỉnh