Số/ký hiệu Số 752/TB-LMHTXVN
Ngày ban hành 28/10/2022
Người ký TL Chủ tịch Chánh Văn phòng Phạm Ngọc Toại
Trích yếu Thông báo Kết luận Thường trực Liên minh HTX Việt Nam tại Hội nghị đánh giá công tác tháng 9, triển khai nhiệm vụ tháng 10 năm 2022
Cơ quan ban hành Liên minh HTX Việt Nam
Phân loại Thông báo
Tệp đính kèm Thông báo Kết luận Thường trực Liên minh HTX Việt Nam tại Hội nghị đánh giá công tác tháng 9, triển khai nhiệm vụ tháng 10 năm 2022

Văn bản mới