18 01
HTX thúc đẩy làng nghề phát triển

HTX thúc đẩy làng nghề phát triển

Nhằm đầu tư phát triển ngành nghề sản xuất miến dong bền vững, việc liên kết sản xuất, đầu tư khoa học với máy móc hiện đại...

Ngày 18/01/2019