05 06
Sản xuất nấm ở làng nghề Bàu Cối

Sản xuất nấm ở làng nghề Bàu Cối

Xã Bảo Quang là nơi tập trung đông số hộ nông dân làm nghề trồng nấm ở TP.Long Khánh. Trong đó, ấp Bàu Cối đã được UBND tỉnh...

Ngày 05/06/2020