16 10
Tìm đột phá kinh tế hợp tác

Tìm đột phá kinh tế hợp tác

 Ngày 14/10, tại Hà Nội, Bộ NN-PTNT tổ chức hội nghị đánh giá tình hình đổi mới, phát triển các hình thức tổ chức kinh tế hợp...

Ngày 16/10/2014

14 10
Mô hình kinh tế phụ nữ làm chủ

Mô hình kinh tế phụ nữ làm chủ

 Đến thời điểm này toàn tỉnh Thanh Hóa đã có 106 mô hình kinh tế tập thể do phụ nữ làm chủ hoạt động hiệu quả, trong đó có 8...

Ngày 14/10/2014

10 10
Quà quê mang tặng Thủ đô

Quà quê mang tặng Thủ đô

 Cận ngày lên đường ra Thủ đô dự lễ tôn vinh "Nông dân Việt Nam xuất sắc 2014", bên cạnh tâm trạng háo hức, hành trang mà các nông...

Ngày 10/10/2014