27 11
Putin:

Putin: "Nga không đe dọa ai"

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng nước này không phải là mối đe dọa với bất kỳ nước nào và đứng ngoài mọi âm mưu địa chính...

Ngày 27/11/2014