22 03
Ai nên tiêm liều vaccine Covid-19 thứ 4?

Ai nên tiêm liều vaccine Covid-19 thứ 4?

MỸ-Người trên 64 tuổi nên tiêm liều vaccine Covid-19 thứ 4, trong khi người dưới 65 tuổi, không bệnh nền nên tiêm ba liều, theo các...

Ngày 22/03/2022