Chào mừng Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bình Dương, nhiệm kỳ 2020- 2025:

Bình Dương: Kinh tế tập thể chuyển biến tích cực - Kỳ 2

Kỳ 2: Tiếp tục phát huy vai trò trong thời kỳ đổi mới

Trong 5 năm qua (2016- 2020), khu vực kinh tế tập thể (KTTT) tỉnh mà nòng cốt là hợp tác xã (HTX) có những bước phát triển, chuyển biến tích cực, đạt được những kết quả đáng ghi nhận, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Quỹ tín dụng nhân dân là mô hình hoạt động ổn định và hiệu quả cao nhất trong các mô hình KTTT. Trong ảnh: Khách hàng giao dịch tại Quỹ tín dụng nhân dân An Thạnh (phường An Thạnh, TP.Thuận An)

Những kết quả đạt được

Trong nhiệm kỳ qua, hoạt động của Liên minh HTX tỉnh ngày càng hiệu lực, hiệu quả, thực hiện đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu đề ra. Cụ thể, đơn vị đã tích cực tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh hoạch định chủ trương, chính sách phát triển KTTT. Cùng với đó, Liên minh HTX tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, vận động phát triển KTTT, HTX bằng nhiều hình thức thích hợp; tổ chức triển khai thực hiện đạt kết quả khá toàn diện, mở rộng đối tượng phục vụ đến tổ hợp tác (THT), câu lạc bộ, chủ trang trại, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, một bộ phận nhân dân, một số doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Cùng với đó, Liên minh HTX tỉnh đã tập hợp, tuyên truyền, vận động tư vấn và hỗ trợ HTX đạt kết quả cao, triển khai thực hiện tốt việc hỗ trợ các HTX liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm; triển khai tốt các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo phát triển KTTT tỉnh, Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh, xây dựng được mối liên kết chặt chẽ về nghiệp vụ với các huyện, thành phố, góp phần nâng cao vị thế, vai trò của Liên minh HTX tỉnh trong hệ thống chính trị. Các phong trào thi đua phát triển sâu rộng, có sức lan tỏa góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Đội ngũ cán bộ ngày càng trưởng thành, tổ chức ngày càng vững mạnh, đạt được nhiều kết quả quan trọng và hoàn thành xuất sắc các mục tiêu nhiệm kỳ 2016-2020 đề ra.

Trong giai đoạn 2016-2020, bình quân hàng năm HTX phát triển mới tăng trên 10%; các HTX không ngừng được củng cố về tổ chức và hoạt động mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội, góp phần xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, góp phần xây dựng nông thôn mới. HTX phát triển về số lượng và chất lượng, hỗ trợ khá tốt cho kinh tế hộ gia đình; xây dựng một số mô hình HTX liên doanh, liên kết, hợp tác sản xuất, kinh doanh đa ngành nghề, kết hợp dịch vụ với kinh doanh tổng hợp. Các HTX mở rộng kết nạp thành viên mới, huy động thêm vốn góp thành viên, duy trì đại hội thành viên định kỳ, đổi mới quản lý điều hành. Hàng năm số HTX tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả đạt từ 66 - 79% (trên tổng số HTX hiện có); doanh thu hàng năm tăng từ 12 % - 15%/năm.

Hiện nay, toàn tỉnh có 187 HTX (tăng 102 HTX so với đầu nhiệm kỳ với tỷ lệ tăng thêm 120,1%, vượt chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ 2016- 2020), với 30.380 thành viên, vốn điều lệ hơn 801 tỷ đồng (tăng 24,9% so với đầu nhiệm kỳ). Trong đó, hoạt động hiệu quả trên các lĩnh vực như: Vận tải, nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, thương mại - dịch vụ, môi trường và quỹ tín dụng nhân dân (QTDND). Lợi nhuận bình quân của HTX đạt 726 triệu đồng/năm/HTX. Thu nhập bình quân của người lao động từ 6 triệu đồng - 6,5 triệu đồng/lao động/tháng đối với HTX và 14,5 triệu đồng/lao động/tháng đối với QTDND (đạt và vượt so với chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ 2016-2020).

Tiếp tục đổi mới, phát triển

Với những thành quả đã đạt được trong thời gian qua, một lần nữa minh chứng bức tranh KTTT tỉnh đang ngày càng sáng, khẳng định vai trò trên bước đường hội nhập, xây dựng nông thôn mới. Hoạt động của HTX gắn kết với nhu cầu của xã hội, hướng đến mục tiêu giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo và phát triển cộng đồng, góp phần tạo động lực để kinh tế tỉnh nhà phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh, cho rằng cần phải tập trung các giải pháp trọng tâm: Nâng cao nhận thức của người dân và hệ thống chính trị về phát triển KTTT, HTX; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để tăng số lượng HTX, thành lập mới, tạo điều kiện cho HTX huy động các nguồn lực phát triển. Mặt khác, nâng cao năng lực quản trị, tăng quy mô, năng suất, chất lượng, hiệu quả hoạt động của HTX. Thúc đẩy các HTX, liên hiệp HTX, THT đầu tư sản xuất, kinh doanh liên kết chuỗi giá trị.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Liên minh HTX tỉnh tiếp tục tuyên truyền, vận động phát triển mới HTX tăng 10-12%/ năm so với số HTX hiện có đến cuối năm 2020. Phấn đấu đến cuối năm 2025 có từ 230-250 HTX. Thành lập 1 Liên hiệp HTX hoạt động có hiệu quả và đúng Luật HTX năm 2012. Tốc độ tăng trưởng kinh tế trong khu vực hợp tác xã đạt 16%/năm trở lên, có đóng góp quan trọng vào GRDP của tỉnh. Thu nhập bình quân đến cuối năm 2025 trong khu vực HTX đạt 95 triệu đồng/ người/năm và khu vực QTDND đạt 230 triệu đồng/người/năm. Số HTX làm ăn khá giỏi đạt 65%, không còn HTX yếu kém. Xây dựng các mô hình HTX liên doanh, liên kết, hợp tác sản xuất kinh doanh đa ngành nghề. Xây dựng, phát triển các HTX nông nghiệp, đạt ít nhất 20% HTX nông nghiệp có xây dựng mô hình điển hình tiên tiến gắn với chuỗi giá trị sản phẩm mang tính đặc trưng của địa phương.

 Để thực hiện tốt mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025, ông Nguyễn Thanh Trúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Liên minh HTX tỉnh nhiệm kỳ VI cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm: Phải nhận thức sâu sắc về bản chất, vai trò quan trọng của KTTT mà nòng cốt là HTX đúng với tinh thần Kết luận số 70-KL/TW của Bộ Chính trị; đổi mới và đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, tập huấn về KTTT, HTX để toàn hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh thấy rõ vị trí, vai trò KTTT trong nền kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế; khuyến khích các mô hình HTX kiểu mới liên doanh, liên kết, hợp tác sản xuất, kinh doanh đa ngành nghề; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả chức năng đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên.
Link bài gốc: http://baobinhduong.vn/kinh-te-tap-the-chuyen-bien-tich-cuc-ky-2-a234668.html

THEO THOẠI PHƯƠNG/ báo Bình Dương


Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

Giấy phép số: 176/GP-TTDT ngày 23 tháng 12 năm 2015 của Cục Phát thanh truyền hình và TTĐT thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ghi rõ nguồn: "vca.org.vn" khi phát hành thông tin từ trang này.

Copyright 2013 vca.org.vn - Technology Supported by ECPVietnam