Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (sửa đổi):

Đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên

Một trong những chức năng quan trọng của Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (sửa đổi) chính là: Đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các thành viên; đại diện cho các thành viên trong quan hệ với các tổ chức trong nước ngoài theo quy định của pháp luật. Và trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và kéo dài suốt thời gian qua, vai trò của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam trong công tác chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các thành viên càng được chú trọng, quan tâm.

Nhiều chính sách hỗ trợ thành viên trong dịch Covid-19

Liên minh Hợp tác xã Việt Nam là tổ chức đại diện của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác và tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật, hoạt động liên quan đến kinh tế tập thể, hợp tác xã tự nguyện tham gia; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thành viên, được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ, giữ vai trò nòng cốt và thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, làm cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với thành phần kinh tế tập thể, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Liên minh Hợp tác xã Việt Nam thời gian qua đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo toàn hệ thống Liên minh Hợp tác xã tỉnh với những chính sách hỗ trợ cho khu vực kinh tế tập thể (KTTT), hợp tác xã (HTX).

Trước những diễn biến dịch Covid- có những biểu hiện diễn biến phức tạp gây khó khăn cho đời sống người dân khu vực KTTT, HTX, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã ban hành ngay văn bản số 312/LMHTVN-Vp ngày 22/5/2021 về phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ thành viên khắc phục khó khăn.

Tại văn bản này, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo nhân mạnh: Liên minh Hợp tác xã cấp tỉnh theo dõi, kịp thời nắm bắt khó khăn, vướng mắc, thiệt hại về sản xuất, kinh doanh và đời sống của tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX và thành viên để báo cáo, phản ánh và đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam các giải pháp hỗ trợ, nhất là địa bàn bị cách ly, giãn cách xã hội; chủ động, tích cực huy động các nguồn lực tại chỗ và nguồn lực khác để hỗ trợ thành viên.

Bên cạnh đó, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam ngay lập tức thành lập Tổ công tác hỗ trợ tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang trong đợt dịch bùng phát tại đây. Nhiệm vụ của Tổ công tác này là làm cầu nối để giúp tiêu thụ nông sản cho bà con tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX trong vùng dịch này bằng các giải pháp truyền thống và hiện đại như đưa lên sàn giao dịch điện tử, liên kết với các siêu thi đưa nông sản vào tiêu thụ cho bà con.

Thành viên HTX khi được mùa được hỗ trợ chính sách từ hệ thống Liên minh HTX

sẽ tiêu thụ sản phẩm được giá hơn. Ảnh: Internet

Tiếp theo, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã có văn bản số 464/LMHTXVN-VP ngày 19/7/2021 yêu cầu Liên minh Hợp tác xã các tỉnh, thành phố hỗ trợ các thành viên không để đứt gãy chuỗi sản xuất- cung ứng; thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt động của các HTX, đơn vị thành viên trên địa bàn để hỗ trợ kịp thời các HTX, đơn vị thành viên tiếp cận đầy đủ, thuận lợi các chính sách hỗ trợ, khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 của Nhà nước và địa phương. Liên minh Hợp tác xã Việt Nam quyết liệt chỉ đạo thực hiện, triển khai Nghị định số 45/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX như giãn nợ, cơ cấu lại nợ và bổ sung nguồn vay cho các HTX, tổ hợp tác, liên hiệp HTX giảm bớt khó khăn trong dịch Covid-19.

Không để lại ai phía sau

Theo Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (sửa đổi), Liên minh Hợp tác xã Việt Nam có chức năng tư vấn, hỗ trợ, thực hiện dịch vụ công và hoạt động kinh tế phục vụ phát triển KTTT, HTX; thúc đẩy xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, bền vững trong các HTX, liên hiệp HTX, tổ hợp tác. Tập hợp, liên kết, hướng dẫn các thành viên hợp  tác, giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển; chung sức xây dựng hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phát triển bền vững.

Thực hiện kế hoạch và giải pháp phát triển KTTT, HTX; tư vấn, hỗ trợ HTX trong sản xuất, tháo gỡ khó khăn trong tình hình dịch bệnh, Liên minh HTX Việt Nam ban hành Nghị quyết số 88/NQ-LMHTXVN ngày 22/3/2021 Hội nghị Ban chấp hành Liên minh HTX Việt Nam khóa VI (nhiệm kỳ 2020-2025); kế hoạch số 188/KH-LMHTXVN ngày 02/4/2021 thực hiện Nghị quyết số 134/NQ-CP; kế hoạch số 337/LMHTXVN –KHHT ngày 02/6/2021 về thực hiện chiến lược phát triển KTTT, HTX giai đoạn 2021-2030; kế hoạch 351/KH-LMHTXVN ngày 8/6/2021 về triển khai thực hiện Nghị định số 45/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã; công văn số 382/LMHTXVN-CSPT ngày 22/6/2021 về tham gia ý kiến dự thảo báo cáo về tình hình HTX khó khăn trong giải thể, đăng ký và tổ chức lại theo Luật HTX năm 2012,...

Ở địa phương, Tỉnh ủy, Thành ủy, UBND các tỉnh, thành phố đã ban hành trên 200 văn bản chỉ đạo phát triển KTTT, HTX, tập trung triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và kế hoạch phát triển KTTT, HTX của tỉnh; kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết số 134/NQ-CP ngày 25/9/2020 về ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT, quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13/11/2020 về phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển KTTT, HTX giai đoạn 2021 - 2025, quyết định số 167/QĐ-TTg ngày 03/02/2021 phê duyệt đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021 - 2025, quyết định số 340/QĐ-TTg ngày 12/3/2021 phê duyệt chiến lược phát triển KTTT, HTX giai đoạn 2021 - 2030; …. Một số tỉnh và ở cấp huyện ban hành chính sách hỗ trợ lĩnh vực nông nghiệp trong ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển KTTT, HTX,...

Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo khẳng định: Nhu cầu của nền kinh tế và nhu cầu thực tế của mỗi thành viên sẽ tiếp tục phát triển bền vững và chăm lo, bảo vệ quyền, mang lại lợi ích chung cho từng thành viên của HTX cũng như cộng đồng. Qua đó đóng góp xứng đáng vào mục tiêu phát triển kinh tế nhanh, bền vững trong dài hạn và đặc biệt là thực hiện thắng lợi mục tiêu kép mà Đảng và Nhà nước đề ra trong điều kiện dịch Covid-19.

"Các HTX trên địa bàn nước ta, cũng như các HTX trên toàn cầu phải cùng nhau thực hiện một sứ mệnh, đó là: "Không bỏ lại ai ở phía sau", vì sự phát triển của mỗi người, mỗi gia đình, của cộng đồng cũng như chăm lo cho tất cả các thành viên của HTX. Tôi cũng mong rằng là các HTX trên địa bàn cả nước hãy luôn nỗ lực phấn đấu. Khu vực KTTT, HTX luôn được Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, có chính sách hỗ trợ kịp thời”- Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo chia sẻ.

Vân Khánh


Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

Giấy phép số: 239/GP-TTDT ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Cục Phát thanh truyền hình và TTĐT thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ghi rõ nguồn: "vca.org.vn" khi phát hành thông tin từ trang này.

Copyright 2013 vca.org.vn - Technology Supported by ECPVietnam