06 11
DIV kỷ niệm 15 năm thành lập

DIV kỷ niệm 15 năm thành lập

 Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam (DIV) vừa tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm ngày thành lập. Từ 1.000 tỷ đồng vốn được cấp ban đầu,...

Ngày 06/11/2014