25 08
Kênh dẫn vốn tin cậy của nhà nông

Kênh dẫn vốn tin cậy của nhà nông

Được thành lập từ cuối năm 1995, đến nay, qua gần 20 năm hoạt động, Quỹ Tín dụng nhân dân Định Tường đã trở thành điểm sáng...

Ngày 25/08/2014