04 11
Làm giàu từ cơ giới hóa đồng bộ

Làm giàu từ cơ giới hóa đồng bộ

 Nó hoàn toàn trái ngược với rất nhiều HTX trên địa bàn Thanh Hóa đang ngắc ngoải vì thiếu vốn, hoạt động không hiệu quả.

Ngày 04/11/2014

21 10
Nữ chủ nhiệm hợp tác xã giỏi giang

Nữ chủ nhiệm hợp tác xã giỏi giang

 Năng động, dám nghĩ, dám làm và hết lòng vì tập thể là những phẩm chất nổi bật của chị Nguyễn Thị Bình, Chủ nhiệm Hợp tác...

Ngày 21/10/2014

20 10
Những nữ giám đốc nông dân

Những nữ giám đốc nông dân

 Nếu ví những chính sách ưu đãi, hỗ trợ kinh tế của chính quyền địa phương như động lực mạnh mẽ; sự dẫn dắt, định hướng...

Ngày 20/10/2014