24 10
Vì sao có bằng cấp vẫn thất nghiệp?

Vì sao có bằng cấp vẫn thất nghiệp?

Tại TPHCM, nhu cầu đối với lao động có trình độ đại học - trên đại học chiếm tỉ lệ 16% trong tổng nhu cầu nhân lực, tuy nhiên,...

Ngày 24/10/2014

16 10
Cuộc chiến giành nhân sự cấp cao

Cuộc chiến giành nhân sự cấp cao

Thị trường rộng mở và nhiều doanh nghiệp vẫn thiếu đội ngũ lãnh đạo cấp cao, các chuyên gia đánh giá những nhà quản trị Việt...

Ngày 16/10/2014