29 12
Đại hội V- Liên minh HTX TP Hà Nội

Đại hội V- Liên minh HTX TP Hà Nội

Ngày 28-29/12, tại Hà Nội, Liên minh HTX TP Hà Nội tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ  nhiệm V với chủ đề “Đổi mới, Hợp...

Ngày 29/12/2017