19 04
Hàng Việt sao vẫn khó vào châu Âu?

Hàng Việt sao vẫn khó vào châu Âu?

Xuất khẩu nông sản vào Trung Quốc gặp khó, trong khi tại châu Âu nhiều sản phẩm của Việt Nam có nhu cầu cao. Việt Nam cần có cách...

Ngày 19/04/2022