26 11
Phục hồi cây thanh trà Thượng Phước

Phục hồi cây thanh trà Thượng Phước

Qua thời gian, nhiều diện tích cây thanh trà Thượng Phước đã già cỗi, thoái hóa và sâu bệnh. Việc khôi phục loại cây trồng này đang...

Ngày 26/11/2021

26 11
Doanh nghiệp Đồng Nai 'khát' lao động

Doanh nghiệp Đồng Nai 'khát' lao động

Hiện có hơn 300 doanh nghiệp trên địa bàn báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai về nhu cầu tuyển khoảng 48.000...

Ngày 26/11/2021