28 01
Giá điện có thể tăng 9,5%

Giá điện có thể tăng 9,5%

Trong 3 phương án điều chỉnh giá điện được cơ quan điều hành cân nhắc, phương án cao - 9,5% đang nhận được...

Ngày 28/01/2015