08 01
Đặc sản Tết sớm

Đặc sản Tết sớm "cháy hàng"

Bưởi hồ lô, gà Đông Tảo, cá kho làng Vũ Đại... tăng giá 5-10%, nhưng đơn đặt hàng cho Tết vẫn tăng...

Ngày 08/01/2015