Nâng cao năng lực, trình đội chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ nhân viên - chìa khóa của thành công.

Quỹ tín dụng thị trấn Thanh Thủy thành lập ngày 12/08/1996, có địa bàn hoạt động gồm thị trấn Thanh Thủy và 02 xã liền kề là xã Bảo Yên và xã Tân Phương. Tổng diện tích tự nhiên của cả 3 địa phương là: 21,7 km2 có tổng số khu dân cư là 21 khu; có 4.248 hộ với 16.884 khẩu. Trong đó thị trấn Thanh Thủy là trung tâm của huyện Thanh Thủy, một trong những địa bàn có hoạt động du lịch nghỉ dưỡng được tỉnh Phú Thọ quan tâm đầu tư hạ tầng cơ sở, giao thông thuận lợi. Những năm gần đây trên địa bàn có thêm nhiều ngân hàng khác đã mở rộng khai trương phòng giao dịch tạo nên sự cạnh tranh khá rõ rệt.

Quỹ tín dụng thị trấn Thanh Thủy có đội ngũ cán bộ 17 người. Trình độ đại học trở lên chiếm 75%; cao đẳng chiếm 12,5%, trung cấp chiếm: 12,5%, trình độ cán bộ đảm bảo phù hợp với qui mô hoạt động và đáp ứng yêu cầu hoạt động của đơn vị. 

Quỹ tín dụng thị trấn Thanh Thủy có 1.883 thành viên tăng so với năm 2015 là 230 thành viên, đạt 105% so với kế hoạch. Tổng nguồn vốn hoạt động 172.000 triệu đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm là 5,6%. Trong đó: Vốn điều lệ có 6.015 triệu đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm là 5,9%. Vốn huy động tiền gửi tiết kiệm dân cư 152.000 triệu đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm là 6,0%. Quỹ luôn chủ động được nguồn vốn huy động tại chỗ và không phải vay vốn của NHHTX chi nhánh.

Về sử dụng nguồn vốn: Đầu tư cho vay thành viên đạt 126.000 triệu đồng. Trong đó cho vay nông lâm nghiệp chiếm 23%, cho vay kinh doanh và dịch vụ chiếm 53%, cho vay tiêu dùng phục vụ đời sống chiếm 24%. Gửi vốn tại Ngân hàng hợp tác xã 50.000 triệu đồng, góp vốn tại Ngân hàng hợp tác xã 17 triệu đồng. Quỹ tín dụng đã xây dựng trụ sở làm việc khang trang, đầu tư trang thiết bị công cụ lao động đảm bảo đáp ứng yêu cầu hoạt động.

Kết quả kinh doanh hàng năm luôn có lãi, tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân hàng năm luôn đạt trên 12%.

Để có được kết quả nêu trên Bộ máy quản trị, điều hành của Quỹ tín dụng luôn quan tâm đồng bộ đến các lĩnh vực, các mặt hoạt động của đơn vị, trong đó có yếu tố về con người. Những năm đầu thành lập đội ngũ cán bộ hầu hết chỉ là tốt nghiệp trung học phổ thông, chưa có bằng cấp gì về trình độ chuyên môn do đó rất khó khăn trong việc quản trị điều hành và tác nghiệp chuyên môn. Công tác tuyển dụng cán bộ mới được xem xét thận trọng, nhất là về trình độ chuyên môn đúng chuyên ngành và phải được trải qua thời gian thử việc. Trong suốt quá trình hơn 20 năm thành lập và hoạt động, đơn vị đã quan tâm đăng ký cho cán bộ tham gia các lớp đào tạo trung cấp chuyên ngành rồi liên thông Đại học, đồng thời hàng năm đăng ký luân phiên cho cán bộ tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu về nghiệp vụ Quỹ tín dụng nhân dân. Công tác đào tạo không chỉ được thực hiện qua các lớp tập trung dài kỳ mà còn được thực hiện qua các lớp tập huấn ngắn hạn cho cán bộ cấp quản lý và cán bộ chuyên môn do các cơ quan tổ chức hàng năm như NHNN tỉnh, Liên Minh HTX tỉnh, Ngân hàng HTX chi nhánh tỉnh, Hiệp hội Quỹ TDND Việt nam, Chương trình Dự án tài chính nông thôn….

Các biện pháp đào tạo trình độ chuyên môn nghiệp vụ rất hiệu quả nữa đó là công tác đào tạo tại chỗ. Đơn vị duy trì thường xuyên việc cán bộ đã công tác lâu năm có nhiều kinh nghiệm hướng dẫn đào tạo trực tiếp ngay tại chỗ cho cán bộ mới vào, kết hợp bổ trợ kiến thức cho nhau về chuyên môn nghiệp vụ nhằm hoàn thành tốt nghiệp vụ. Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã liên hệ với các đơn vị cùng ngành có nhiều thành tích phát triển hiệu quả để tổ chức cho toàn thể cán bộ nhân viên hàng năm được giao lưu với các đơn vị nhằm trao đổi học tập kinh nghiệm lẫn nhau.

Đơn vị đã chú trọng việc phân công giao nhiệm vụ từng vị trí công việc phù hợp với trình độ năng lực, sở trường của từng cán bộ, từ đó phát huy tốt nhất thế mạnh của mỗi người tạo được động lực cho cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong thời gian tới, Quỹ TNND thị trấn Thanh Thủy xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch kinh doanh của đơn vị, các chỉ tiêu tăng trưởng chung năm sau so với năm trước đạt từ 5% trở lên và đạt 100% kế hoạch nhiệm kỳ đề ra.

Bên cạnh đó, chú trọng hơn nữa công tác giáo dục pháp luật, học tập văn bản để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ nhân viên, tổ chức triển khai thực hiện đúng kịp thời các văn bản chỉ đạo hướng dẫn, gắn kết giữa thực tế và văn bản chế độ quy định của Nhà nước, của Ngành; Áp dụng biện pháp khen thưởng, kỷ luật theo đúng quy chế. Đăng ký tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng tập huấn về pháp luật, nghiệp vụ trong kinh doanh ngân hàng cho cán bộ nhân viên. Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến và tư vấn nhằm nâng cao nhận thức cho thành viên về quyền và nghĩa vụ của thành viên.

Tiếp tục hoàn thiện sửa đổi bổ sung các văn bản ban hành đảm bảo phù hợp kịp thời với thực tế tình hình hoạt động tại đơn vị và đúng theo các văn bản quy phạm pháp luật.

Thực hiện quản trị mọi mặt hoạt động đảm bảo hoạt động an toàn, phát triển và đạt các chỉ tiêu kế hoạch nhiệm kỳ đề ra, tăng trưởng nhưng có chất lượng, hạn chế thấp nhất nợ xấu.

         


Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

Giấy phép số: 239/GP-TTDT ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Cục Phát thanh truyền hình và TTĐT thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ghi rõ nguồn: "vca.org.vn" khi phát hành thông tin từ trang này.

Copyright 2013 vca.org.vn - Technology Supported by ECPVietnam