Ngân hàng Hợp tác xã hỗ trợ tốt cho sự phát triển Quỹ tín dụng nhân dân

Dù quy mô và năng lực tài chính còn khiêm tốn, Ngân hàng Hợp tác xã (NHHTX) luôn nỗ lực phấn đấu và có đóng góp quan trọng đối với sự phát triển của hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) thông qua các giải pháp như: Duy trì lãi suất nhận tiền gửi vốn điều hòa của các QTDND cao hơn lãi suất huy động từ dân cư; thực hiện các đợt điều chỉnh lãi suất huy động, điều chỉnh lãi suất tiền vay trong năm 2020, 2021; hỗ trợ nhiều QTDND gặp khó khăn…

 Hình ảnh tại Hội nghị (Ảnh: DK)

Ngày 14/9, tại Hà Nội, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu thành viên năm 2020, 2021. Đại hội có sự tham dự của đồng chí Đào Minh Tú - Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước (NHNN); đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc NHNN, các chi nhánh Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam NHHTX và các QTDND.

Báo cáo tổng kết hoạt động của NHHTX đánh giá, năm 2020 và 2021, kinh tế thế giới tiếp tục gánh chịu những hậu quả tiêu cực do đại dịch COVID-19. Trong bối cảnh khó khăn của toàn cầu, kinh tế Việt Nam đã trở thành điểm sáng khi nằm trong nhóm tăng trưởng cao nhất thế giới. Đóng góp vào thành công chung của đất nước, ngành Ngân hàng tiếp tục khẳng định vai trò chủ lực trong việc hỗ trợ nền kinh tế vượt qua dịch bệnh. Với vai trò huyết mạch của nền kinh tế, ngành Ngân hàng đã vào cuộc từ rất sớm, chủ động có giải pháp ứng phó với tác động của dịch COVID-19, khắc phục khó khăn và hỗ trợ nền kinh tế. NHNN đã điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt đảm bảo kiểm soát lạm phát; ổn định kinh tế vĩ mô và thị trường tiền tệ, hỗ trợ nền kinh tế khắc phục khó khăn do dịch COVID-19; Điều hành tín dụng hiệu quả, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế; Tích cực triển khai các giải pháp cơ cấu lại hệ thống các TCTD và xử lý nợ xấu, đảm bảo an toàn hệ thống; Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động ngân hàng, đảm bảo an ninh, an toàn công nghệ thông tin, hệ thống thanh toán.

Theo ông Nguyễn Quốc Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) NHHTX, Đại hội đại biểu thành viên năm 2020, 2021 được tổ chức trong bối cảnh nền kinh tế từng bước phục hồi sau ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19. Những biến động trên thị trường tài chính 02 năm vừa qua có ảnh hưởng không nhỏ tới ngành Ngân hàng, NHHTX và các QTDND. Dù quy mô và năng lực tài chính còn khiêm tốn, NHHTX luôn nỗ lực phấn đấu và có đóng góp quan trọng đối với sự phát triển của hệ thống QTDND thông qua các giải pháp như: Duy trì lãi suất nhận tiền gửi vốn điều hòa của các QTDND cao hơn lãi suất huy động từ dân cư; thực hiện các đợt điều chỉnh lãi suất huy động, điều chỉnh lãi suất tiền vay trong năm 2020, 2021; hỗ trợ nhiều QTDND gặp khó khăn; thực hiện đồng bộ các giải pháp vừa sử dụng vốn hiệu quả vừa đảm bảo sẵn sàng hỗ trợ thanh khoản cho hệ thống; góp phần tích cực chia sẻ lợi ích và giảm khó khăn cho QTDND. Đến 31/12/2021, NHHTX đã vượt mức kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính do NHNN giao.

Thực hiện chỉ đạo của NHNN, NHHTX cùng hệ thống QTDND đẩy mạnh cho vay, cung cấp các dịch vụ tài chính, ngân hàng đến khu vực nông nghiệp nông thôn, góp phần đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đời sống của các thành viên, thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội và thúc đẩy chính sách phát triển tam nông, xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, NHHTX đã triển khai các biện pháp để hỗ trợ kịp thời hệ thống QTDND, thực hiện tốt vai trò là ngân hàng đầu mối của các QTDND. Hệ thống QTDND ngày càng vững mạnh về năng lực tài chính, chất lượng cán bộ và trình độ quản lý: quy mô tổng tài sản, quy mô vốn điều lệ, huy động vốn và cho vay thành viên tăng của năm 2021 tăng cao so với 2020; tỷ lệ nợ xấu ở mức thấp...

Đồng hành với sự phát triển của hệ thống QTDND, trong năm qua NHHTX một mặt hỗ trợ tích cực về vốn, nhân sự, công nghệ, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho hệ thống QTDND, một mặt áp dụng các biện pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, đẩy mạnh doanh số kinh doanh vốn, sử dụng hiệu quả nguồn vốn tiền gửi điều hoà của QTDND gửi về NHHTX, từ đó hoàn thành các chỉ tiêu do NHNN giao.

Đại hội đã công bố kết quả bầu Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát NHHTX nhiệm kỳ III. Trong đó, ông Nguyễn Quốc Cường được Đại hội tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị, ông Vũ Ngọc Khuynh được Đại hội bầu làm Trưởng Ban Kiểm soát NHHTX nhiệm kỳ III.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà NH HTX đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là công tác liên kết hệ thống QTDND và công tác cơ cấu lại, xử lý các QTDND yếu kém. Đồng thời, biểu dương những kết quả mà Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát và toàn thể cán bộ, nhân viên NHHTX đã đạt được trong các năm 2020-2021. Với vai trò là trụ đỡ cho sự phát triển của hệ thống các QTDND, trong năm 2020 - 2021, NHHTX đã tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ là công cụ quản lý của NHNN đối với hệ thống QTDND, hỗ trợ tích cực và tạo động lực cho các QTDND, tạo nguồn vốn phục vụ thành viên phát triển sản xuất, kinh doanh, đóng góp quan trọng vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, hạn chế tín dụng đen, nâng cao đời sống nhân dân, đặc biệt là ở khu vực nông nghiệp, nông thôn.

Theo Phó Thống đốc, sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc đang bước vào giai đoạn mới, ngày càng đi vào chiều sâu với yêu cầu cao hơn, trong bối cảnh thế giới được dự báo có nhiều thay đổi khó lường, đang đặt ra nhiều vấn đề mới, nặng nề, phức tạp hơn cho ngành Ngân hàng nói chung và NHHTX nói riêng.

Để góp phần cùng hệ thống chính trị và toàn ngành Ngân hàng hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2022 cũng như cả giai đoạn 2021-2025, Phó Thống đốc yêu cầu Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát NHHTX nhiệm kỳ mới và toàn thể cán bộ, nhân viên của NHHTX cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nỗ lực khắc phục những vấn đề còn chưa hoàn thiện, tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp, nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị 01/CT-NHNN, Đề án cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025, các nhiệm vụ khác của ngành Ngân hàng và cụ thể hóa trong chiến lược, kế hoạch kinh doanh của ngân hàng trong thời gian tới, đảm bảo hiệu quả hoạt động kinh doanh và thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của NHHTX trong liên kết hệ thống QTDND.

Trong đó, Ngân hàng Hợp tác xã cần tiếp tục nâng cao năng lực tài chính, hiện đại hóa, đầu tư đổi mới hệ thống công nghệ thông tin, chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn cách mạng công nghiệp 4.0 để phát triển NHHTX hiện đại; Khẩn trương xây dựng và triển khai nghiêm túc, hiệu quả Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu, phù hợp với định hướng, mục tiêu, giải pháp tại Đề án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025.

Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, kiểm toán nội bộ hoạt động của chi nhánh để kịp thời phát hiện và ngăn chặn rủi ro trong hoạt động ngân hàng; Đẩy mạnh công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ nguồn để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao và hỗ trợ các QTDND, đặc biệt là nhân sự về pháp chế và công nghệ thông tin.

Cùng với đó, tăng cường vai trò ngân hàng đầu mối liên kết hệ thống đối với các QTDND thành viên, đặc biệt là trong công tác điều hòa vốn và hỗ trợ tài chính, đào tạo, kiểm toán nội bộ. Tiếp tục là công cụ hữu hiệu của NHNN trong công tác kiểm tra, giám sát và tham gia hỗ trợ xử lý các QTDND yếu kém hoặc có dấu hiệu mất an toàn trong hoạt động. Chủ động đề xuất với NHNN về các giải pháp cơ cấu lại mô hình TCTD là Hợp tác xã trong giai đoạn tới và hoàn thiện hành lang pháp lý về cơ chế hỗ trợ QTDND gặp khó khăn.

M.P/ Báo Đảng Cộng sản 


Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

Giấy phép số: 175/GP-TTDT ngày 10 tháng 10 năm 2023 của Cục Phát thanh truyền hình và TTĐT thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ghi rõ nguồn: "vca.org.vn" khi phát hành thông tin từ trang này.

Copyright 2013 vca.org.vn - Technology Supported by ECPVietnam