01 12
Để không là “bình mới, rượu cũ”

Để không là “bình mới, rượu cũ”

 Việc đưa Luật Hợp tác xã (HTX) 2012 vào cuộc sống hiện còn gặp không ít khó khăn. Mới đây tại Hà Nội, Liên minh HTX 4 địa phương...

Ngày 01/12/2014