28 07
Thủ khoa, á khoa học cùng một lớp

Thủ khoa, á khoa học cùng một lớp

Nguyễn Thu Thủy, thủ khoa khối B trường ĐH Quốc gia Hà Nội và Vương Đình Hiếu, á khoa khối A1 HV Công nghệ Bưu chính Viễn thông cùng...

Ngày 28/07/2014