03 09
Khai trương gian hàng OCOP tại Na Rì

Khai trương gian hàng OCOP tại Na Rì

Ngày 29/8, Hợp tác xã (HTX) Trần Phú, huyện Na Rì tổ chức khai trương gian hàng OCOP nhằm giới thiệu, quảng bá và phát triển các sản...

Ngày 03/09/2020