Bắc Kạn: Nhiều nhiệm vụ, giải pháp nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội năm 2019

Để thúc đẩy kinh tế - xã hội năm 2019, an sinh xã hội được bảo đảm, quốc phòng - an ninh được giữ vững, UBND tỉnh Bắc Kạn đã đề ra nhiều giải pháp...
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn - ông Lý Thái Hải

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn - ông Lý Thái Hải

Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2019 (theo giá so sánh năm 2010) đạt 6,8%, trong đó: nông, lâm nghiệp tăng 3,5%; công nghiệp – xây dựng tăng 9,5%; dịch vụ tăng 7,9%; Tổng giá trị gia tăng (giá hiện hành) đạt 10.700 tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người đạt trên 32,6 triệu đồng/người. Thu NSNN trên địa bàn đạt 700 tỷ đồng; Diện tích chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa đạt 342 ha; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 175.000 tấn; trồng rừng 5.735 ha, trong đó trồng rừng gỗ lớn 2.000 ha; tỷ lệ che phủ rừng duy trì 72,1%; số hợp tác xã thành lập mới trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp là 16 HTX; số xã đạt chuẩn nông thôn mới 06 xã...Tỷ lệ hộ nghèo giảm 2-2,5% trong đó các huyện nghèo 30a giảm 3,5-4%...

Để làm được điều đó, theo ông Lý Thái Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn, Bắc Kạn đã đề ra những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như: Trong phát triển nông, lâm nghiệp: Tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa tỉnh Bắc Kạn và Đề án mỗi xã một sản phẩm; thực hiện các giải pháp tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng tăng năng suất, chất lượng sản phẩm gắn với yêu cầu thị trường. Tăng cường công tác quản lý và bảo vệ rừng, nhất là công tác quản lý rừng đặc dụng theo Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 15/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tiếp tục chỉ đạo thành lập mới và có giải pháp hỗ trợ hợp tác xã nông lâm nghiệp hoạt động có hiệu quả.

Thứ 2, tập trung nguồn lực cho các xã về đích nông thôn mới năm 2019. Xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể ngay từ đầu năm để tổ chức thực hiện, trong đó quan tâm chỉ đạo công tác giải ngân các nguồn vốn đầu tư, nguồn vốn sự nghiệp phát triển sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân.

Thứ 3, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động ổn định; tháo gỡ khó khăn cho các nhà máy cơ sở sản xuất công nghiệp. Thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; tăng cường công tác xúc tiến đầu tư. Chỉ đạo giải quyết dứt điểm các dự án dang dở để bố trí quỹ đất cho các dự án đầu tư mới có hiệu quả.

Thứ 4, đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư phát triển du lịch hồ Ba Bể.

Năm là tăng cường quản lý đầu tư công theo Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn của Chính phủ. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quản lý đầu tư công; đẩy nhanh tiến độ giao vốn và thực hiện các dự án, đặc biệt là các dự án thực hiện các Chương trình Mục tiêu Quốc gia, dự án ĐT254, QL3B. Triển khai các thủ tục thực hiện đầu tư dự án đường Quân Bình - Hồ Ba Bể.

Sáu là đẩy mạnh khai thác nguồn thu để chống thất thu, tiếp tục thực hiện các biện pháp xử lý nợ thuế theo quy định. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả đề án ấn định thuế trong khai thác khoáng sản năm 2019. Triển khai thực hiện phương án quản lý thuế đối với các doanh nghiệp thương mại dịch vụ. Tăng cường công tác quản lý chi ngân sách nhà nước, đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả.

Ngoài ra, lĩnh vực văn hóa xã hội: Tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2018 - 2019, nâng cao chất lượng dạy và học. Tiếp tục thực hiện việc rà soát, quy hoạch lại mạng lưới trường, lớp học; thường xuyên theo dõi, chỉ đạo tiến độ thực hiện trường chuẩn quốc gia năm 2019.

Tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Tăng cường quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Củng cố và nâng cao hiệu quả mạng lưới y tế cơ sở, y tế dự phòng, chủ động phòng chống dịch bệnh, không để dịch bệnh lớn xảy ra. Mở rộng diện bao phủ của hệ thống bảo hiểm y tế. Đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới. Phát triển phong trào thể dục, thể thao để nâng cao thể chất. Thực hiện các chính sách giải quyết việc làm, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, các chính sách trợ giúp xã hội, ưu đãi đối với người có công.

Đặc biệt, trong công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí: Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống một cửa liên thông hiện đại cấp tỉnh, cấp huyện; rà soát các quy định, kiến nghị đơn giản hóa các thủ tục hành chính; nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; nâng cao trách nhiệm công vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các đề án, kế hoạch tinh giản biên chế, bộ máy. Tăng cường thực hành tiết kiệm chống lãng phí theo Chỉ thị số 34-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Quan tâm chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tập trung xử lý dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài.

Theo báo Công luận


Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

Giấy phép số: 176/GP-TTDT ngày 23 tháng 12 năm 2015 của Cục Phát thanh truyền hình và TTĐT thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ghi rõ nguồn: "vca.org.vn" khi phát hành thông tin từ trang này.

Copyright 2013 vca.org.vn - Technology Supported by ECPVietnam