Bình Dương: Các hợp tác xã nông nghiệp chuyển biến mạnh mẽ, tích cực

Trong những năm qua, kinh tế tập thể (KTTT) trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã có những chuyển biến mạnh mẽ và đạt những kết quả bước đầu trên tất cả các lĩnh vực, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.


Mô hình trồng cây có múi của HTX Dân Tiến (xã Tân Định, huyện Bắc Tân Uyên) cho hiệu quả cao

Liên kết để phát triển

Khu vực KTTT, nòng cốt là hợp tác xã (HTX) của tỉnh đã có những chuyển biến mạnh mẽ về nội dung, phương thức hoạt động, quy mô, được thể hiện qua số lượng thành viên và phạm vi hoạt động của HTX. Sản xuất, kinh doanh của khu vực KTTT, HTX đạt hiệu quả, đóng góp quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, KTTT chiếm 0,22% trong cơ cấu tổng sản phẩm của tỉnh. Trong đó, đáng chú ý là các HTX trong lĩnh vực nông nghiệp đang có sự chuyển dịch mạnh theo hướng đa dạng hóa các ngành nghề, dịch vụ, bảo đảm sản phẩm sạch, hữu cơ và đạt tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, liên kết với các doanh nghiệp để tổ chức sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Nhiều HTX có các sản phẩm tham gia chương trình OCOP và đạt tiêu chuẩn từ 3 sao đến 4 sao…

Đến nay, hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp có 65 HTX, với 942 thành viên, tổng vốn hoạt động hơn 179 tỷ đồng. Trong đó, trồng trọt 14 HTX, chăn nuôi 6 HTX, tổng hợp 45 HTX. Doanh thu bình quân của 1 HTX là 2.676 triệu đồng, lãi bình quân của 769 triệu đồng, thu nhập bình quân của lao động 72 triệu đồng/năm. Có 11 HTX hoạt động hiệu quả theo Luật HTX năm 2012, các HTX nông nghiệp đều áp dụng sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP, hữu cơ). Tiêu biểu như HTX cây ăn quả Tân Mỹ có ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với Co.opmart, Co.opFood; HTX Nông nghiệp Nhân Đức có đầu tư hệ thống điện, máy bơm làm dịch vụ tưới tiêu cho các thành viên, được chứng nhận sản xuất hữu cơ; HTX Nông nghiệp Công nghệ cao Kim Long ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất dưa lưới và có liên kết tiêu thụ với Công ty TNHH Bình An (Hà Nội), HTX Năm Hạng áp dụng công nghệ cao Organic…

Ông Nguyễn Văn Tiến, Giám đốc HTX Dân Tiến (xã Tân Định, huyện Bắc Tân Uyên), cho biết trước đây bà con nông dân sản xuất nhỏ lẻ, chưa tận dụng hết tiềm năng. Do đó, người nông dân muốn sống được thì cách duy nhất là liên kết, tham gia HTX. HTX là cầu nối cho việc tiêu thụ sản phẩm, tạo việc làm cho thành viên, tăng thu nhập, góp phần ổn định sản xuất và phát triển kinh tế hộ thành viên. Ngoài ra, để HTX phát triển vững mạnh, bản thân ông Tiến không ngừng nỗ lực tìm tòi, học hỏi thêm nhiều kỹthuật trồng cây ăn trái cho năng suất, hiệu quảcao đểphổbiến lại cho các thành viên trong HTX. Đồng thời ông cũng đầu tư thêm máy móc, hướng dẫn thành viên tiếp cận, áp dụng khoa học, kỹ thuật mới vào sản xuất. Nhờ đó, chất lượng bưởi, cam, quýt của HTX luôn đạt chất lượng, giá cả ổn định, góp phần tăng thu nhập cho thành viên.

Thời gian qua, các HTX trong tỉnh tiếp tục được củng cố và chú trọng chấn chỉnh nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, từng bước khắc phục tồn tại. Tuy nhiên, vẫn còn một số HTX đã ngưng hoạt động hoặc hoạt động kém hiệu quả vẫn chưa làm các thủ tục giải thể, việc chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, hỗ trợ nông dân tiêu thụ sản phẩm chỉ đáp ứng một phần nhỏ nhu cầu, sự liên doanh, liên kết, hợp tác giữa các HTX còn yếu. Quy mô sản xuất nhỏ, lẻ, hiệu quả thấp, không có tích lũy để tái sản xuất; sử dụng nguồn lao động chưa nhiều, giải quyết việc làm cho lao động chưa ổn định, còn mang tính thời vụ, thu nhập các thành viên, người lao động trong một số HTX còn thấp...

Tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức KTTT, nhất là đối với HTX nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Xây dựng vàphát triển mô hình KTTT, HTX nhanh và bền vững; phát huy hiệu quả trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế và cải thiện đời sống thành viên; phát triển thành viên thông qua thu hút ngày càng nhiều nhân dân, hộ kinh tế cá thể và tổ chức tham gia KTTT, HTX. Khuyến khích, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển HTX kiểu mới, tác động trực tiếp vào sản xuất, kinh doanh của kinh tế thành viên; tăng cường tính tự chủ, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của HTX, nâng cao hơn nữa vai trò của HTX đối với phát triển, bảo đảm an sinh xã hội...

Đồng bộ các giải pháp

Thời gian qua, tỉnh đã có nhiều chính sách hỗ trợ giúp các HTX đầu tư cơ sở vật chất, đổi mới trang thiết bị, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập cho người lao động. Tuy các cơ chế chính sách đã ban hành kịp thời, nhưng trong quá trình triển khai thực hiện chưa thực sự tạo động lực thúc đẩy KTTT phát triển do vướng các thủ tục, chưa phù hợp thực tế, việc thẩm định đơn giá tài sản thế chấp theo quy định còn thấp… Ông Nguyễn Huỳnh Thanh, Giám đốc Trang trại Tám Thanh (xã Tân Định, huyện Bắc Tân Uyên), cho biết thời gian qua, trang trại được Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh hỗ trợ trong thủ tục cấp giấy chứng nhận VietGAP. Tuy nhiên, khi tiếp cận được vốn vay ưu đãi rất khó khăn, phải qua nhiều thủ tục, mất nhiều thời gian và phải thế chấp tài sản tương ứng.

Theo lãnh đạo Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh, trong giai đoạn 2021-2025 sẽ tập trung một số giải pháp, như: Tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn Luật HTX xã năm 2012, nâng cao năng lực nguồn nhân lực HTX… Tuyên truyền và tạo sự nhận thức đầy đủ, đúng đắn và thống nhất về bản chất, mô hình HTX kiểu mới trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động của KTTT, HTX. Mặt khác, chấn chỉnh tổ chức HTX hiện có và hướng dẫn HTX mới thành lập hoạt động theo đúng Luật HTX năm 2012. Vận động giải thể hoặc chuyển hình thức xuống tổ hợp tác, thành lập doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp đối với những HTX không thể tổ chức lại theo Luật HTX năm 2012. Nghiên cứu đề xuất để ban hành thêm các chính sách mang tính địa phương để tiếp tục hỗ trợ phát triển KTTT phùhợp với nhu cầu, điều kiện và trình độ phát triển của các HTX, phù hợp với khả năng nguồn lực của ngân sách.

Mặt khác, ngành tiếp tục triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp trong khu vực KTTT, HTX, như hỗ trợ vốn vay ưu đãi, phát triển khoa học công nghệ, xúc tiến thương mại, hỗ trợ phát triển liên kết sản xuất - tiêu thụ nông sản. Đồng thời, đánh giá lại các mô hình KTTT có hiệu quả để có cơ sở nhân rộng trên địa bàn; lựa chọn một số HTX có quy mô phù hợp để hỗ trợ xây dựng mô hình liên kết chuỗi với doanh nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao, bảo đảm đầu ra cho sản phẩm.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển KTTT, HTX giai đoạn 2021- 2025. Theo đó, các HTX, liên hiệp HTX đang hoạt động, hoạt động kém hiệu quả hoặc có nhu cầu phát triển, mở rộng; HTX, liên hiệp HTX được thành lập từ việc hợp nhất, sáp nhập, chia, tách; người dân có nhu cầu thành lập tổ chức KTTT được địa phương hỗ trợ, tư vấn xây dựng hoặc sửa đổi điều lệ; hướng dẫn và thực hiện các thủ tục sắp xếp, củng cố lại tổ chức, hoạt động cho phù hợp với các quy định hiện hành.

Tổ chức KTTT, HTX có sản phẩm gắn với chuỗi giá trị, thực hành sản xuất xanh, OCOP được hỗ trợ kinh phí tham gia các hội chợ, triển lãm, diễn đàn trong và ngoài nước; chứng nhận chất lượng, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, xuất xứ hàng hóa, truy xuất nguồn gốc; xây dựng một số trung tâm xúc tiến thương mại…

Báo Bình Dương


Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

Giấy phép số: 239/GP-TTDT ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Cục Phát thanh truyền hình và TTĐT thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ghi rõ nguồn: "vca.org.vn" khi phát hành thông tin từ trang này.

Copyright 2013 vca.org.vn - Technology Supported by ECPVietnam