Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc tại Ninh Bình về tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

Ngày 2/11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc có chuyến công tác tại tỉnh Ninh Bình. Tại đây, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc có buổi làm việc với Uỷ ban nhân dân tỉnh Nình Bình và thăm hai hợp tác xã (HTX) sản xuất và dịch vụ đang hoạt động hiệu quả, tạo nhiều việc làm cho người lao động trên địa bàn tại Ninh Bình. Cùng đi có lãnh đạo Liên minh HTX Việt Nam, một số ban, bộ, ngành ở Trung ương. 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc tại UBND tỉnh Ninh Bình

Báo cáo tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư tỉnh uỷ Ninh Bình cho biết thời gian qua, tỉnh Ninh Bình đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, chính sách hỗ trợ, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của KTTT, HTX. Đến nay toàn tỉnh có 421 HTX. Trong đó có 319 HTX nông nghiệp, 26 HTX công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; 39 quỹ tín dụng nhân dân; 18 HTX vận tải, 08 HTX thương mại, 06 HTX môi trường, 05 HTX ở các lĩnh vực khác.

Bí thư tỉnh uỷ Ninh Bình đánh giá KTTT, HTX là hình thức tổ chức kinh tế - xã hội cần được ưu tiên phát triển, đặc biệt là ở khu vực nông thông và khu vực người dân gặp nhiều khó khăn hay bất lợi. Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của HTX giai đoạn 2013-2021 có bước phát triển vượt bậc, thu nhập của thành viên và lao động HTX tăng 5 lần so với năm 2013.

“Nếu như lĩnh vực HTX dịch vụ nông nghiệp (kiểu cũ) chỉ tập trung vào 2 đến 3 dịch vụ thuần tuý như bảo vệ đồng điền, cung ứng 1 phần thuốc bảo vệ thực vật hoặc cung ứng giống… thì nay nhiều HTX thực hiện các khâu dịch vụ đem lại lợi ích cho thành viên như: làm đất, sấy lúa, thu hoạch, chế biến sản phẩm, nhiều đơn vị đã áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất như reo mạ khay, cấy bằng máy, dịch vụ gặt đập liên hoàn…; các HTX tín dụng đã phát huy hiệu quả hoạt động huy động bốn và cho vay sản xuất kinh doanh trong thành viên, đáp ứng kịp thời nhu cầu của thành viên, hoạt động cho vay linh hoạt nhất là góp phần hạn chế tín dụng đen”, Bà Nguyễn Thị Thu Hà cho biết.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư tỉnh uỷ Ninh Bình phát biểu tại buổi làm việc 

Trong thời gian tới, bên cạnh nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Ninh Bình luôn hướng đến các công tác nhằm phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Tiếp tục củng cố, đổi mới mạnh mẽ KTTT cả về tổ chức, quản lý và hoạt động, tạo ra động lực mới trong từng HTX. Đổi mới tổ chức quản lý HTX theo hướng chuyển mạnh hoạt động sang hạch toán kinh doanh với hai mục tiêu đem lại lợi ích cho thành viên (thúc đẩy kinh tế hộ phát triển) và không ngừng tích luỹ cho KTTT. Bên canh đó, phát triển KTTT, HTX gắn liền với sản xuất sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế về mọi mặt, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, góp phần xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, dạy nghề, tái cơ cấu ngành nông nghiệp…

Cũng tại buổi làm việc, Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư tỉnh uỷ Ninh Bình đã kiến nghị, đề xuất với Trung ương một số các vấn đề về phát triển KTTT, HTX như bổ sung, hoàn thiện khung pháp luật hỗ trợ phát triển KTTT nhằm tạo môi trường thuận lợi cho HTX phát triển. Tăng cường hoàn thiện thể chế, chính sách hỗ trợ khu vực KTTT, HTX nhất là trong lĩnh vực chuyển đổi số; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ thông qua chuyển đổi số để giảm giá thành và nâng cao chất lượng sản phẩm. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, thành viên, hội viên của mình tham gia xây dựng phát triển HTX kiểu mới hoạt động hiệu quả.

Ông Nguyễn Ngọc Bảo, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc với Chủ tịch nước

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Phó trưởng ban chỉ đạo KTTT, HTX cho biết, dưới tác động của dịch Covid-19, 90% HTX bị giảm doanh thu, đặc biệt là các HTX phi nông nghiệp, bên cạnh đó các HTX du lịch, HTX vận tải cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Tuy nhiên, cho đến nay, các HX đang lấy lại được sức sản xuất khôi phục các chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị.

Ông Nguyễn Ngọc Bảo nhấn mạnh, Ninh Bình đang trên đà khôi phục sản xuất sau dịch Covid-19, các hoạt động của Liên hiệp HTX, HTX, THT tiếp tục tăng. 64% HTX hoạt động có hiệu quả, số lượng thành viên đạt hơn 30%. Thực tế diễn ra, các HTX thành lập gần đây đa phần là các Giám đốc trẻ tuổi, năng động, có thẻ áp dụng chuyển đổi số, thương mại điện tử rất tốt. Điều đó sẽ là tín hiệu khả quan cho phát triển KTTT, HTX tỉnh Ninh Bình.

Cũng tại buổi làm việc, Ông Nguyễn Ngọc Bảo cho biết, tỉnh Ninh Bình cần căn cứ vào các sản phẩm chủ lực của tỉnh gắn với tỉnh như lúa, hoa màu, gia súc, gia cầm để phát triển kinh tế xã hội gắn với phát triển HTX. Liên minh Hợp tác xã Việt Nam sẽ hỗ trợ các HTX tỉnh về đào tạo, hỗ trợ vốn tái sản xuất; đẩy mạnh xúc tiến thương mại kể cả trong nước và kết nối các thị trường, chợ đầu mối; kết nối cải tiến tư vấn pháp lý, chính sách cho HTX...

Quang cảnh buổi làm việc

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho biết trong Cương lĩnh Đảng “Xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (CNXH)” tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII năm 1991: “Kinh tế nhà nước, KTTT là nền tảng của nền kinh tế quốc dân”. Mệnh đề đó được khẳng định trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (có sửa đổi, bổ sung) năm 2013.  

Vai trò như vậy cho nên người lãnh đạo HTX phải là năng động, sáng tạo, có năng lực thị trường để phát triển HTX tương xứng hơn. Chúng ta cần phát triển hơn nữa các mô hình HTX điển hình, cần nhân rộng để phát triển hơn nữa kinh tế hợp tác tại địa phương, thực hiện đồng bộ chương trình xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Sự phát triển KTTT, HTX là nhiệm vụ của chính quyền các cấp. Chính quyền địa phương cần phải quan tâm, dành cho khu vực KTTT, HTX  chính sách, cơ chế. Phải khai thác tiềm năng của HTX đó là lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế - xã hội.

Trong thời gian vừa qua nhiều HTX, THT gặp nhiều khó khăn trong dịch Covid-19 nên cần phải có chién lược phát triển HTX bền vững; phải coi HTX là trụ cột kinh tế trong chương trình phát triển kinh tế địa phương; địa phương nên quan tâm đến nguồn quỹ hỗ trợ HTX để tháo gỡ khó khăn trong sản xuất.

“Chúng ta cần có tổ chức hiện đại cho mô hình HTX; các HTX yêu cầu phải có tầm nhìn chiến lược để phát triển lâu dài; phải áp dụng các mô hình quản trị hiện đại để tạo thêm nhiều giá trị gia tăng cho HTX; HTX phải thu hút dược nhân lực có tri thức, có kỹ năng cao để phát triển HTX kiểu mới hiện đại, hội nhập nhanh chóng với nền kinh tế đất nước; áp dụng công nghệ số hơn nữa và thương mại số để tăng sức cạnh tranh trên thị trường thương mại trong nước và thế giới. Và đặc biệt, KTTT, HTX phải được gắn với sự phát triển của kinh tế xã hội địa phương”- Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm một điểm tiêm vắc xin Covid-19 tại Ninh Bình

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo, thời gian tới cần tiếp tục củng cố cơ quan Liên minh HTX Việt Nam thành đơn vị bảo vệ quyền lợi chính đáng cho thành viên  HTX. Bên cạnh đó, là cơ quan liên kết với các cơ quan quản lý nhà nước cùng xây dựng chính sách, cơ chế hỗ trợ cho HTX phát triển trong thời gian tới. Cùng với đó, Liên minh HTX Việt Nam là cơ quan hỗ trợ đào tạo nhân lực cho HTX, hỗ trợ công nghệ chuyển đổi số, vấn đề quản lý nhà nước cho HTX, THT; kinh nghiệm quản lý HTX trên thế giới để chuyển đổi thành HTX mô hình hiện đại tạo ra hiệu quả cao nhất về mặt kinh tế; Liên minh HTX Việt Nam phối hợp với chính quyền địa phương cùng giám sát sự phát triển của KTTT, HTX...

Cùng ngày, Chủ tịch nước cùng đoàn công tác đã thăm Hợp tác xã (HTX) Sản xuất, Dịch vụ gốm thương mại Bồ Bát (huyện Yên Mô) và HTX Sinh Dược (huyện Gia Viễn). Đây là hai HTX hoạt động hiệu quả, tạo nhiều việc làm cho người lao động trên địa bàn tại Ninh Bình.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm HTX Sinh Dược (huyện Gia Viễn)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm HTX Sản xuất, Dịch vụ gốm thương mại Bồ Bát (huyện Yên Mô)

Quỳnh Trang - Quang Trung

Ảnh: Lê Huy


Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

Giấy phép số: 239/GP-TTDT ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Cục Phát thanh truyền hình và TTĐT thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ghi rõ nguồn: "vca.org.vn" khi phát hành thông tin từ trang này.

Copyright 2013 vca.org.vn - Technology Supported by ECPVietnam