Hoàn thiện Luật Đất đai thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể

Nghị quyết 20- NQ/TW quy định rõ rằng phải có chính sách cho khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã tiếp cận đất đai, quỹ đất để hợp tác xã tiếp cận và chính sách phù hợp để hợp tác xã tiếp cận đất đai.
Nhằm phát huy quyền làm chủ, nguyện vọng của khu vực kinh tế tập tể, hợp tác xã, nông dân, hộ cá thể trong lĩnh vực nông nghiệp về tiếp cận đất đai, sáng 10/3, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cùng Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội thảo Góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể.
Phát biểu khai mạc tại hội thảo, ông Nguyễn Ngọc Bảo, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cho biết với mục tiêu lấy ý kiến vào dự thảo Báo cáo góp ý vào Luật đất đai sửa đổi để hoàn thiện dự thảo Luật đất đai phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, khả thi của hệ thống pháp luật, đáp ứng được yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
Cùng đó, những chính sách về đất đai đối với các tổ chức kinh tế tập thể, nhất là hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đã được nêu trong Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới cần được thể chế hóa đưa vào Luật Hợp tác xã 2012 sửa đổi và Luật Đất đai (sửa đổi) lần này.
Theo ông Nguyễn Ngọc Bảo, kinh tế tập thể, hợp tác xã có vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Chính vì vậy, việc chăm lo cho khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã là vai trò của Nhà nước và tất cả các bộ ngành.
Ông Nguyễn Duy Hưng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh, khi Nhà nước lấy ý kiến về Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) cũng là thời cơ để cùng bàn, trao đổi và đóng góp ý kiến với Quốc hội, Chính phủ về vấn đề đất đai, để Luật đất đai hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã tiếp cận và áp dụng vào sản xuất kinh doanh.
Hiện tại, Nghị quyết 18-NQ/TW về quản lý đất đai, Nghị quyết 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Nghị quyết 20-NQ/TW về kinh tế tập thể đã có những nội dung về đất đai liên quan đến khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã
Hơn nữa, Nghị quyết 20-NQ/TW có mục chung về đất đai; trong đó, các cơ quan Trung ương đều chỉ rõ thời gian qua, khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã khó khăn trong tiếp cận đất đai nên khó thúc đẩy khu vực này phát triển.
Bởi vậy, khi lấy ý kiến về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) cũng là thời cơ để cùng bàn, trao đổi đóng góp với Quốc hội, Chính phủ về vấn đề đất đai để Luật Đất đai hoàn thiện nhưng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã tiếp cận và áp dụng vào sản xuất kinh doanh.
Theo ông Nguyễn Duy Hưng, trong Nghị quyết 20- NQ/TW đã quy định rõ “phải có chính sách cho khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã tiếp cận đất đai, phải có quỹ đất để hợp tác xã tiếp cận và phải có chính sách phù hợp để hợp tác xã tiếp cận đất đai”.
Tuy nhiên, trong Dự thảo Luật Đất đai có 16 chương, 236 điều mới chỉ có 6 cụm từ "hợp tác xã", không có cụm từ "kinh tế tập thể" nào. Cụ thể là trong Điều 38 về nội dung quyền sử dụng đất liên quan đến phá sản có 4 cụm từ "hợp tác xã". Điều 151 về vấn đề ưu đãi tiếp cận đất có 1 cụm từ "hợp tác xã" và tại Khoản 2 điểm d có thêm 1 cụm từ "hợp tác xã" nữa.
Như vậy, các chính sách ưu đãi, các nội dung quy định về đất đai chưa thể hiện được rõ các yêu cầu của Nghị quyết 19, 18 về đất đai dành cho khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã.
Ông Trần Hồng Hà, Nguyên Phó Bí Thư Thường trực Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương cho rằng Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) mới chỉ tập trung vào những nội dung liên quan gián tiếp đến hợp tác xã, đó là có những quy định về đất đai liên quan đến người nông dân.
Hơn nữa, hợp tác xã có thể là một trong những đối tượng được thụ hưởng hoặc bị tác động bởi các quy định này. Thế nhưng, trong Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) không có điều khoản cụ thể trực tiếp nào liên quan đến vấn đề đất đai của khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã.
“Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã mong chờ rất lớn làm sao để có thật nhiều từ kinh tế tập thể, hợp tác xã trong Luật Đất đai nhằm tháo gỡ những tồn tại trong nhiều năm qua và thúc đẩy khu vực này phát triển”, ông Trần Hồng Hà nhấn mạnh.
Tại hội thảo, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận, cho ý kiến đối với các chủ đề như bổ sung một số thuật ngữ quan trọng, cần có quy định chính sách đặc thù về giao đất, cho thuê đất đối với tổ chức kinh tế tập thể, cần tạo điều kiện tập trung ruộng đất để đưa kinh tế hộ lên sản xuất hàng hóa lớn, giao đất, cho thuê đất đối với hợp tác xã.
Bên cạnh đó, các đại biểu cũng kiến nghị chính sách hỗ trợ ưu đãi về đất đai đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo Nghị quyết 20-NQ/TW, những vấn đề vướng mắc, khó khan trong quản lý và sử dụng đất đối với hợp tác xã khu vực Đồng bằng Sông Hồng, Đồng bằng sông Cửu Long…
Việc sửa đổi Luật Đất đai nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trước đây, từ đó phát huy nguồn lực đất đai, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới./.
Theo Bnews


Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

Giấy phép số: 239/GP-TTDT ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Cục Phát thanh truyền hình và TTĐT thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ghi rõ nguồn: "vca.org.vn" khi phát hành thông tin từ trang này.

Copyright 2013 vca.org.vn - Technology Supported by ECPVietnam