Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 của khối thi đua các đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp Liên minh HTX Việt Nam

Chiều ngày 10/12, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Văn Thịnh tham dự và chủ trì Hội nghị Tổng kết khối thi đua các đơn vị sự nghiệp năm 2021.

Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp Liên minh HTX Việt Nam gồm có 14 thành viên. Khối có chức năng tham mưu cho Thường trực Liên minh HTX Việt Nam và triển khai thực hiện các nhiệm vụ trên các lĩnh vực như: đào tạo, xúc tiến thương mại, khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường, chương trình kinh tế - xã hội… Năm 2021, các đơn vị trong Khối đã thi đua, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao và đạt được rất nhiều thành tích.

“Được sự quan tâm chỉ đạo của Thường trực và Hội đồng thi đua khen thưởng Liên minh HTX Việt Nam, năm 2021 hoạt động của Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp đã thu được những kết quả hết sức khả quan, từng bước đổi mới cả về nội dung và hình thức hoạt động, chất lượng, hiệu quả ngày càng được nâng cao. Thông qua hoạt động của Khối thi đua, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao các đơn vị thành viên trong Khối đã cụ thể hóa kế hoạch, nội dung, tiêu chí thi đua cho phù hợp với tình hình thực tiễn của ngành. Luôn bám sát việc chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn gắn liền với các phong trào thi đua yêu nước, tạo khí thế thi đua sôi nổi, động viên khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, các điển hình tiên tiến”, ông Nguyễn Viết Cường – Hiệu trưởng Trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật Bắc Bộ cho biết

Bên cạnh đó, các cấp ủy Đảng, Chính quyền và các đoàn thể trong Khối luôn nhận rõ về vị trí, vai trò tác dụng của công tác thi đua, các đơn vị trong Khối đã tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua của ngành và các bộ, ngành Trung ương phát động, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn Khối.

Phát biểu tại Hội nghị, Nguyễn Viết Cường – Hiệu trưởng Trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật Bắc Bộ nhấn mạnh Phát huy ưu điểm, khắc phục những khó khăn, tồn tại, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu nhiệm vụ được giao trong năm 2021, các đơn vị trong khối cần tập trung phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra, như: Tiếp tục triển khai Quyết định số 429/QĐ-LMHTX Việt Nam ngày 18/11/2019 của LMHTX Việt Nam về việc ban hành Quy chế thi đua khen thưởng và Chương trình công tác và Kế hoạch phát động phong trào thi đua của Liên minh HTX Việt Nam. Các đơn vị chủ động xây dựng Quy định về công tác thi đua khen thưởng trong đơn vị mình để thực hiện; Tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy Đảng, lãnh đạo các cơ quan thực hiện đúng quy định của Luật thi đua, khen thưởng, Quy chế thi đua, khen thưởng của Liên minh HTX Việt Nam. Bám sát sự chỉ đạo của Hội đồng thi đua khen thưởng Liên minh HTX Việt Nam, các Bộ, ngành Trung ương; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, viên chức về công tác thi đua. Đẩy mạnh phong trào thi đua trở thành động lực để hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch…

Cũng tại hội nghị này, các đơn vị đã giới thiệu và bầu Qũy hỗ trợ phát triển HTX làm khối trưởng Khối thi đua và trường Bồi dưỡng cán bộ HTX miền Nam làm khối phó năm 2022.

 Quỳnh Trang

 

 


Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

Giấy phép số: 175/GP-TTDT ngày 10 tháng 10 năm 2023 của Cục Phát thanh truyền hình và TTĐT thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ghi rõ nguồn: "vca.org.vn" khi phát hành thông tin từ trang này.

Copyright 2013 vca.org.vn - Technology Supported by ECPVietnam