Huyện Định Hóa (tỉnh Thái Nguyên):

Hội nghị tư vấn, hỗ trợ nâng cao năng lực quản trị, sản xuất kinh doanh, xúc tiến đầu tư và tiêu thụ sản phẩm cho các HTX

Ngày 22/11, tại huyện Định Hóa (tỉnh Thái Nguyên), Liên minh Hợp tác xã Việt Nam thực hiện Kế hoạch 791/KH-LMHTXVN tổ chức “Hội nghị tư vấn hỗ trợ, nâng cao năng lực quản trị, xúc tiến đầu tư và tiêu thụ sản phẩm cho các Hợp tác xã” trên địa bàn huyện Định Hóa.
Chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; Nguyễn Thanh Bình, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên; Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên; Nguyễn Minh Tú, Chủ tịch UBND huyện Định Hóa.
Cùng tham dự Hội nghị có các đồng chí là đại diện lãnh đạo các cơ quan tại Thái Nguyên; các Ban, Đơn vị trực thuộc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; đại diện các Hợp tác xã thuộc huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.
Quang cảnh hội nghị
Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế tập thể, HTX và thực trạng hoạt động của các HTX tại huyện Định Hóa; Củng cố và nâng cao năng lực quản trị, hiệu quả hoạt động của các HTX theo tiêu chí 13 – Bộ tiêu chí nông thôn mới tại 11 xã chưa đạt nông thôn mới của huyện Định Hóa; Tư vấn, hỗ trợ về tín dụng, đào tạo, xúc tiến thương mại và công nghệ để góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX tại các xã đã đạt tiêu chí nông thôn mới của huyện Định Hóa.
Đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam
phát biểu tại Hội nghị
Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Ủy viên Ban thường vụ Liên minh hợp tác xã Việt Nam, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên cho biết từ tháng 03/2022 đến tháng 11/2022, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên cùng Đoàn công tác Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã tiến hành một số chuyến công tác để khảo sát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của huyện Định Hoá; làm việc và thống nhất Kế hoạch tư vấn, hỗ trợ phát triển hợp tác xã với Thường trực Huyện ủy và Ủy ban Nhân dân huyện Định Hoá; khảo sát quy hoạch đất đai, vùng nguyên liệu để giới thiệu các doanh nghiệp xúc tiến đầu tư Cụm công nghiệp, nhà máy chế biến nông, lâm sản; thăm hỏi gia đình thương binh, liệt sĩ nhân ngày 27/7.
Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh,
Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại Hội nghị
Bên cạnh đó, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã ban hành và tổ chức triển khai Kế hoạch số 221/KH-LMHTXVN ngày 22/4/2022 về tư vấn, hỗ trợ thực hiện Đề án xây dựng huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023. Trong đó, tập trung thành lập, củng cố và nâng cao năng lực quản trị, hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã theo tiêu chí số 13 - Bộ Tiêu chí nông thôn mới tại 11 xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới; đồng thời, hỗ trợ về tín dụng, đào tạo, xúc tiến thương mại cho các hợp tác xã tại các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới; giao cho 09 ban, đơn vị trực thuộc của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cùng với Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên trực tiếp phụ trách và thực hiện tư vấn, hỗ trợ thành lập mới, nâng cao năng lực quản trị cho 11 hợp tác xã tại các xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới; tổ chức thực hiện 10 hoạt động tư vấn, hỗ trợ cụ thể cho các hợp tác xã trên địa bàn toàn huyện; huy động các nguồn lực từ các Chương trình mục tiêu Quốc gia, tín dụng ưu đãi của hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và các nguồn tài trợ khác để thực hiện Kế hoạch 221; thành lập Tổ công tác để thực hiện Kế hoạch 221. 
Đồng chí Nguyễn Văn Dũng - Ủy viên BCH Liên minh HTX Việt Nam,
Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại Hội nghị
Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên và các đơn vị của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản trị cho cán bộ hợp tác xã, đào tạo nghề cho thành viên hợp tác xã và người lao động; lập hồ sơ và cho vay vốn ưu đãi; huy động nguồn lực tài trợ của các thành viên liên kết cấp quốc gia, AgriBank, Lavifood, Sorimachi (Nhật Bản). Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình triển khai Kế hoạch tư vấn, hỗ trợ cho hợp tác xã để kịp thời xử lý các vướng mắc và kiến nghị với địa phương phối hợp công tác có hiệu quả.
Đồng chí Vũ Quang Phong - Ủy viên BCH Liên minh HTX Việt Nam,
Tổng Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư phát biểu tại Hội nghị
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên cho biết trong 11 tháng đầu năm 2022, giá trị nông sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản của huyện Định Hóa đạt 1.154 tỷ đồng, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt gần 51.600 tấn (trong đó sản lượng thóc đạt trên 47.732 tấn, ngô đạt 3.928 tấn). Toàn huyện đã trồng 1.248,37ha/1.000 ha rừng tập trung, sản lượng chè búp tươi đạt 28.950 tấn, sản lượng rau cac loại đạt 17.668 tấn... 
Đồng chí Nguyễn Thanh Bình đề nghị Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tiếp tục quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ các tổ chức kinh tế tập thể, HTX trên địa bàn huyện Định Hóa phát triển hiệu quả, nâng cao thu nhập cho các hộ thành viên, góp phần vào kinh tế - xã hội, đảm bảo thực hiện tốt các tiêu chí về đích nông thôn mới.
Trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam xác định các công việc trọng tâm như tiếp tục bám sát 11 HTX đã được phân công, nắm bắt tình hình, khó khăn, thuận lợi của HTX để tư vấn, hỗ trợ thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh khả thi;
Tổ chức các lớp đào tạo kiến thức về quản trị cho cán bộ HTX (dự kiến tổ chức ít nhất 01 lớp tập huấn trong 04 ngày cho 50 người là cán bộ chủ chốt của các HTX); các lớp đào tạo nghề cho thành viên và người lao động HTX gắn với sản phẩm của HTX; Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Thái Nguyên phổ biến chính sách và cơ chế cho vay; nắm bắt nhu cầu vay vốn đối với từng HTX; hướng dẫn, tư vấn làm thủ tục vay vốn và giải ngân vốn vay cho các HTX; Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư, Viện Khoa học Công nghệ và Môi trường nắm bắt nhu cầu xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm, xúc tiến công nghệ, chuyển đổi số, truy xuất nguồn gốc, xây dựng thương hiệu, thiết kế bao bì, xử lý môi trường trên cơ sở đề xuất của các HTX...
Cũng tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam kiến nghị UBND tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo các sở, ngành bố trí các nguồn lực hợp pháp để hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất cho các HTX; nghiên cứu, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quy hoạch Cụm công nghiệp để tạo điều kiện cho các nhà đầu tư xây dựng nhà máy nông sản, lâm sản gắn với chuỗi giá trị sản phẩm của huyện Định Hóa và các địa phương lân cận; đôn đốc các bộ, ngành, doanh nghiệp thực hiện hỗ trợ theo nhiệm vụ được phân công. 
Quang cảnh Hội nghị
Đồng thời, đồng chí Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam nhấn mạnh UBND huyện Định Hóa cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về phát triển kinh tế tập thể, HTX theo tinh thần Nghị quyết số 20-NQ/TƯ ngày 16/6/2022; huy động nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia, nguồn lực hợp pháp khác để hỗ trợ HTX phát triển sản xuất, kinh doanh...
Hội nghị lần này diễn ra các sự kiện: Ký kết hợp đồng tín dụng với các HTX, ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm các HTX, trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng trường học, trao tặng máy vi tính cho các HTX, trao tặng phần mềm kế toán, phần mềm nhật ký sản xuất cho các HTX.
Một số hình ảnh tại Hội nghị: 
Tin: Quang Trung - Quỳnh Trang
Ảnh: Lê Huy


Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

Giấy phép số: 239/GP-TTDT ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Cục Phát thanh truyền hình và TTĐT thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ghi rõ nguồn: "vca.org.vn" khi phát hành thông tin từ trang này.

Copyright 2013 vca.org.vn - Technology Supported by ECPVietnam