Hợp tác xã Thủy sản Rạng Đông: Quá trình xây dựng kiểu mới tại Vùng đồng bằng sông Cửu Long

HTX Thủy sản Rạng Đông được thành lập vào ngày 02 tháng 7 năm 1997, bước đầu thành lập HTX có 1.116 hộ thành viên, vốn điều lệ hơn 200 triệu đồng, hiện nay HTX có 3.183 hộ thành viên với 9.758 nhân khẩu, vốn điều lệ tăng lên 493 triệu đồng. Ngành nghề đăng ký của HTX là nuôi trồng thủy sản biển trên diện tích hơn 700ha đất bãi bồi ven biển tại xã Thới Thuận do UBND tỉnh Bến Tre cho HTX thuê. Trải qua quá trình hoạt động hơn 23 năm qua, đến nay HTX đã mở rộng diện tích lên đến 1.500ha. Tính đến nay nguồn vốn kinh doanh của HTX là 9 tỷ 100 triệu đồng, trong đó vốn góp của thành viên là 493 triệu đồng, vốn được chuyển từ quỹ là 8 tỷ 600 triệu đồng.

Mô hình hoạt động của HTX là giải quyết việc làm cho thành viên, mang tính chất cộng đồng tại địa phương cho các hộ dân trên địa bàn toàn xã, mỗi thành viên được HTX thỏa thuận cung cấp dịch vụ lao động như: phát phiếu điều công lao động (công thuê khai thác nghêu).

Thành viên HTX tham gia lao động sản xuất

HTX được tỉnh chọn làm điểm để thực hiện Đề án “Thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình, HTX kiểu mới tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016 - 2020” theo Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 21 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ. 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ của HTX. Hàng năm Hội đồng quản trị (HĐQT) xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh cụ thể để trình ra Đại hội đại biểu thành viên thường niên và được sự đồng thuận trong thành viên HTX. Trong 5 năm qua (từ năm 2016 - 2020) doanh thu của HTX là 176 tỷ 127 triệu đồng.

Hoạt động của HTX không ngừng đổi mới phương thức quản lý từ công tác bảo vệ đến khai thác, kinh doanh và giải quyết việc làm thường xuyên cho thành viên và người lao động để đảm bảo thu nhập. Trong 5 năm qua, HTX đã giải quyết việc làm thường xuyên cho 500 lao động là công thuê khai thác và công thuê trang rãi với tổng số tiền là 38 tỷ 502 triệu đồng; Từ nguồn quỹ phúc lợi của đơn vị, HTX kết hợp cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội như: thăm hỏi gia đình chính sách và quân nhân tại ngũ nhân dịp lễ, tết; hỗ trợ giáo dục, y tế; hỗ trợ thành viên qua đời và hỗ trợ hoạt động của các tổ chức chính trị trong HTX với tổng số tiền 03 tỷ 268 triệu đồng. HTX còn tham gia hỗ trợ xây dựng các công trình phúc lợi công cộng của địa phương, làm các tuyến lộ tẽ của các ấp nhằm góp phần thực hiện xây dựng thành công và giữ vững xã Nông thôn mới.

Với những kết quả đã đạt được trong thời gian qua và những mặc khó khăn còn hạn chế, trong thời gian tới HTX sẽ tiếp tục thực hiện một số giải pháp như Tranh thủ sự lãnh đạo của Đảng, sự hỗ trợ của chính quyền cùng các ban ngành đoàn thể các cấp để thực hiện tốt chủ trương kế hoạch đề ra; Thực hiện công tác tuyên truyền Luật HTX, pháp luật có liên quan và các văn bản nội bộ HTX ban hành đến tận thành viên; Tiếp tục mở rộng và quy hoạch sản xuất, tận dụng các điều kiện thiên nhiên sẵn có kết hợp áp dụng kinh nghiệm thực tiễn để vừa quản lý vừa khai thác có hiệu quả hơn, vừa bảo tồn các nguồn giống sinh sản trên bãi thích ứng với tình hình biến đổi của khí hậu; Củng cố, tổ chức sắp xếp bố trí nhân sự các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ phù hợp tình hình thực tế và nhu cầu của HTX. Chú trọng công tác đào tạo bồi dưỡng cho bộ máy quản lý điều hành để có đủ trình độ, năng lực đảm bảo quản lý, điều hành hiệu quả hoạt động HTX.

Trung tâm Thông tin - Tuyên truyền


Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

Giấy phép số: 176/GP-TTDT ngày 23 tháng 12 năm 2015 của Cục Phát thanh truyền hình và TTĐT thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ghi rõ nguồn: "vca.org.vn" khi phát hành thông tin từ trang này.

Copyright 2013 vca.org.vn - Technology Supported by ECPVietnam