08 09
 Cần một sự thay đổi - Bài cuối

Nông nghiệp Bình Phước:

Cần một sự thay đổi - Bài cuối

Bình Phước hiện có 12.358 ha cây ăn trái, 248 hợp tác xã (HTX), trong đó có đến 166 HTX nông nghiệp. Hiện phần lớn HTX nông nghiệp trên...

Ngày 08/09/2021

08 09
Cần một sự thay đổi - Bài 5

Nông nghiệp Bình Phước:

Cần một sự thay đổi - Bài 5

Với giá trị và sản lượng sầu riêng dẫn đầu trong các loại cây trồng, huyện Phú Riềng đang tập trung xây dựng vùng chuyên canh gắn...

Ngày 08/09/2021

08 09
Cần một sự thay đổi - Bài 4

Nông nghiệp Bình Phước:

Cần một sự thay đổi - Bài 4

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định phát triển nông nghiệp trong nhiệm kỳ tới...

Ngày 08/09/2021

08 09
Cần một sự thay đổi - Bài 3

Nông nghiệp Bình Phước:

Cần một sự thay đổi - Bài 3

 Bình Phước không chỉ được biết đến với diện tích cây công nghiệp dài ngày như điều, cao su, tiêu mà còn có nhiều tiềm năng,...

Ngày 08/09/2021